Portræt af Tycho fra en himmelglobus
af Blaeu fra 1603, syv år efter han besøgte Hven.

Tycho Brahes Liv

af Erling Poulsen


Hans selvbiografi fra "Mecanica"  En radioudsendelse

ÅrDatoOplysning
154614/12Tycho fødes på Knutstorp i Skåne om formiddagen (J.L.E. Dreyer, Tycho Brahe; (1890) Ascella reprint. On p.12 Dreyer states: 'he was born between nine and ten o'clock in the morning') som førstefødte søn af far Otte Brahe mor Beate Bille, der fødes også en tvillingebror, men han er dødfødt.
1547------"Bortføres" af sin farbror Jørgen til Tosterup, det sker samtidig med at Beate føder næste barn, Steen, og er sikkert sket efter aftale mellem faderen og farbroderen, han og konen kunne ikke få børn.
1551------Den nuværende gård Knutstorp bygges, Tyge fødtes sandsynligvis i et lille hus tæt ved hvor familien opholdt sig.
1553------hjemmeundervisning (især latin) af Tyge begynder, han bor som enebarn hos Jørgen.
155919/4Bliver sendt til Københavns Universitet (retorik og filosofi).
156021/8Der er omkring kl. 13:00 (CET) en partiel (ca. halvdelen) solformørkelse i København, den ser han sikkert, men han nævner den ikke nogen steder.

Til højre ser man eklipsen set fra København, billedet er lavet ved hjælp af planetarieprogrammet TheSky.

1561-----Han anskaffer en astronomibog, tilhører nu Kronborg.
156214/2Rejser på studierejse til Leipzig i 3 år for at studere jura, med sig, som vejleder, får han Anders Sørensen Vedel.
156224/3Ankommer til Leipzig.
156317/8Første observation i protokollen, den var af Mars.
1563--/8Konjuktion (to planeter kommer tæt på hinanden set fra Jorden) mellem Saturn og Jupiter, han finder fejl i tabellerne.
1564-----Tycho bygger sit første instrument, en radie (passer) af træ og får Scultetus til at transversalinddele graderne.
156517/5Tycho kaldes hjem af Jørgen, kort efter dør Jørgen. Han havde reddet kongen fra at drukne i kanalen efter en druktur, Jørgen får lungebetændelse.
156525/5ankommer til Rostock på hjemvejen, hjemme støttes han kun af morbroderen Steen Bille i sine naturvidenskablige studier.
156615/4Tycho er på farten igen, kommer til Wittenberg og da der her bryder pest ud, videre til Rostock.
15669/9 Sultan Soliman dør.
1566--/10indskrives på Rostock Universitet.
156628/10Tycho forudser at en måneformørkelse betyder sultan Solimans død (uheldigt).
156610/12Tycho bliver ved en forlovelsesfest i Rostock uenig med den danske adelsmand Manderup Parsberg, om hvad vides ikke. Laurus siger at det var om hvem der var bedst til matematik.
156629/12Tycho mister et stykke af næsen i en duel med Manderup Parsberg ca. kl. 19. Dagen er ikke en "Tyge Brahes Dag".
15679/4Ser en solformørkelse fra Rostock. Han skriver i Progym. at det var den første han så.
1567--/5Tycho opholder sig i Danmark om sommeren.
15681/1kommer til Rostock, bor hos professor Battus.
156814/1sender brev til boghandleren Johan Ålborg, det først kendte. I brevet fortæller han at han flytter til juristkollegiet.
156814/5Får af Fr. II løfte om et kanonikat ved Roskilde Domkirke.
1568--/10Kommer til Basel.
1569--/1kommer til Augsburg, bor hos Lorenz Thenn (guldsmed og ivrig lægemiddelalkymist), han starter bygningen af Den Store Kvadrant, her bestiller han også trækuglen til sin Store Globe. Arbejder sammen med brødrene Johannes Baptista og Paul Hainzel, borgmester og rådmand.
156915/4Tycho begynder sine observationer fra Augsburg. Han begynder på alkymistiske studier.
1570-----Tycho møder Ramus i Augsburg.
15709/9Tycho er i Wittemberg, sikkert på vej hjem
15719/5Otte Brahe dør, Tycho flytter ind på Herrevad (indtil reformationen kloster), her residerede fra 1565 Steen Bille (1527-
1586), Tycho Brahes onkel. På Herrevad var der ikke blot et bibliotek, men også et kemisk laboratorium, et værksted til tillavning af instrumenter, et astronomisk observatorium, og fra 1567 en papirmølle − den første i Danmark. Såvel Steen Bille som hans senere så berømte nevø lavede her alkymistiske eksperimenter, og Herrevad synes at have været den nærmeste inspiration for det Uraniborg, der i 1576 opstod på Hven.
157211/11Tycho ser fra Herrevad en ny stjerne i Cassiopeia, han var ikke den første der så den. Først set af Wolfgang Schuler fra Wittenberg d. 6/11.
157216/12modtager brev om den nye stjerne, afsender ukendt.
1573-----Fortæller i foråret Pratentis i København om den nye stjerne.
1573-----Tycho gifter sig med Kirsten Jørgensdatter af simpel stand, de blev ikke kirkelig viet (det var retsligt gyldigt alligevel). Flyttede måske sammen med Kirsten p.gr.a. hendes graviditet.
1573-----udgiver sin bog "De nova stella", den gør ham verdensberømt. Bogen er kendt under dette navn på trods af at ordene overhovedet ikke findes i titlen. En oversættelse af bogen er her.
157312/10datteren Kirstine fødes, dør 24/9-1576, begraves i Mariakirken, Helsingborg.
15738/12iagttager en måneformørkelse sammen med sin 17-årige søster Sofie. Derudfra bestemmer han Solens Perigæum (hvornår Solen er nærmest Jorden).
1574-----datteren Magdalene fødes i København, dør efter 1600.
15748/9Begynder at forlæse på Københavns Universitet.
1575-----besøger landgrev Wilhelm af Hessen i slutningen af foråret. Landgreven var den nok dygtigste astronom i Europa. Besøger bagefter Basel hvor han tænker på at slå sig ned.
1575-----Tycho rejser videre til Venedig, forsøger at få sendt astronomer til Ægypten. Kommer på hjemvejen igennem Augsburg hvor han møder maleren Gemperling (der senere bliver dansk hofmaler).
1575-----besøger Reinhold's søn i Saalfeld og ser her Reinholds manuskripter, er på vej hjem.
1575-----Tycho hjælper Anders Sørensen Vedel med udgivelsen af Saxo
157610/2tildeles en årlig løn af Frederik d. II på 500 rdl.
157611/2Tycho beordres til møde med Frederik d. II og får tilbudt Hven.
157614/2sender brev til Pratensis hvor han beklager sig over livet i Danmark, han trives ikke med sine adelige "venner".
157622/2besøger Hven første gang.
1576--/5Tycho får et tilskud på 400 rdl. til at bygge hus for på Hven.
15761/6T's ven Pratentis dør pludselig i København af en lungeblødning under en forelæsning.
15768/8grundstenen nedlægges til Uraniborg.
157614/12observerer første gang fra Hven (på sin fødselsdag).
1577-----Den Store Kvadrant i Augsburg er i brug for sidste gang.
1577-----Tycho tilbydes rektoratet ved Københavns Universitet, men siger nej.
15772/1sønnen Klaus fødes, dør 8/1, Tycho når ikke at se ham.
15772/4Ser en total måneformørkelse fra Hven.
157712/4Christian d. IV fødes.
15771/7Tycho lægger Chr. d. IV's horoskop.
157728/8Tycho forlenes med Kullen.
157727/9Ser en total måneformørkelse fra Hven.
157713/11Årets store komet ses første gang om aftenen fra en af fiskedammene på Hven. Kometen iagtages sidste gang 26/1-1578.
157813/2I Copernicus' "De revolutionibus ..." (nu i Vatikan biblioteket) har Paul Wittich indføjet et manuskript bag i, af det fremgår at han fra 13/2 til 17/2 udviklede sit verdenssystem, senere (i1580) da han besøgte Tycho må han have fortalt om det. Tycho var dog først sikker i 1583 ifølge en bemærkning i "De mundi aetherei ...".O. Gingerich & R. Westman, "The Wittich Connection: Conflict and Priority in Late Sixteenth-Century Cosmology", Transactions of the American Philosophical Society 78 part 7, 1988
1578-----I begyndelsen af året ankommer Flemløse til Hven, arbejder for Tycho indtil 1590.
157810/4Fr. d. II indskærper bønderne på Hven at blive og hjælpe med byggeriet på øen.
15784/8datteren Sofie fødes, dør efter 1640.
157816/9Ser en måneformørkelse fra Hven.
157925/2Ses en solformørkelse fra Hven.
157910/6Tycho forlenes med Hellig tre Kongers Kapel i Roskilde.
1580-----tyrkeren Taqi al-Din Mehmeds (Takyüddin) observatorium ødelægges af fundamentalister i Istanbul, han fik skylden for en pestepedemi. Han var den sidste store arabiske observator. Mere.
158031/1Ser en måneformørkelse fra Hven.
158020/8Fr. d. II beordrer lensmanden i Landskrona til Hven for at se på klagemål fra bønderne.
158010/10der ses en komet og den følges indtil 25/11 samt om morgenen d. 13/12.
1581-----Tycho begynder regelmæssige måneobservationer, de fører til hans måneteori.
1581--/1kongen udsender forordning for at ordne forholdene på Hven.
158119/1Ser en måneformørkelse fra Hven.
158116/7Ser en måneformørkelse fra Hven.
158128/8sønnen Tyge fødes, dør 2/9-1627, han blev gift med polsk adelig.
1581--/10Uraniborg er færdigt og der flyttes ind.
1582-----Fr. d. II's kirkeordinans, hvori der kræves at man kirkelig vies.
15821/2 Johannes Stephanus ankommer første gang til Hven.
1582--/5Iagttager en komet.
15821/10fra denne dag føres meteologisk journal på Hven lige til 22/4-1597.
1583-----sønnen Jørgen fødes på Knudstorp, dør 1640.
1584-----byggeriet af Stjerneborg begynder.
1584-----Elias Olsen Morsing sendes til Frauenburg for at måle Copernicus' observationssteds polhøjde.
158430/4Ser en partiel solformørkelse.
158415/7Tycho skriver i et brev til Johannes Major, at han foretrækker den gregorianske kalender.
15847/11Ser en total måneformørkelse.
1584--/6i løbet af sommeren bygges bogtrykkeriet.
1586--/3Flemløse overbringer landgreven af Hessen et brev om kometen fra efteråret 85.
1586--/4landgrev Wilhelm praler i et brev om sit ur, nøjagtighed 1 min/døgn.
158627/6dronning Sofia besøger Hven.
158623/8dronningen besøger igen Hven, med stort følge.
1587-----Kometbogen gøres færdig.
15884/4Frederik d. II dør.
158814/9Nævner i et brev til Casper Peucer at han har besøg af John Dee, Opera Omnia VII s. 141.
1589-----Kristen Longberg (Longomontanus) kommer til Hven.
1589--/3Tycho bevilges en stenkrans (tidl. Vandmølletårnet) på Københavns Vold, her har han et observatorium. Når han opholdt sig i byen boede han i den gård, han var blevet skænket af Chr. IV i Farvergade. Byvolden lå hvor Vester Voldgade nu ligger, og lige ud for Farvergade som tidligere  hed Søndergade var et middelalderligt vagttårn "Køge Barfred", her kom så stranden som fulgte Løngangsstræde (tidl. Møllebækstræde). Vandmølletårnet lå ca. der hvor Vandkunsten (!!!!) ligger.
15891/11I et brev til Hagecius nævner T, at kometer ikke nødvendigvis behøver at bevæge sig i cirkulære baner, det er også nævnt i Kometbogen.
158924/11I et brev til Rothmann argumenterer han for sit system ved at sige at hvis Kopernikus har ret så må stjernerne være flere hundrede gange større end Solen.
1590-----byggeriet af papirmøllen på Hven starter.
1590--/2der ses en svag komet fra Hven.
159020/3Jacob d. VI af Skotland besøger Hven fra 8 morgen til 3 eftermiddag.
159021/7Ses en solformørkelse fra Hven.
15901/8matematikeren Christoffer Rohtmann besøger Hven, afrejser d. 1/9.
159030/12Ses en måneformørkelse fra Hven.
1591-----det der hidtil er samlet i den meteologiske journal udgives.
1591-----Vedel udgiver sine danske folkeviser.
1591--/4i brev til landgreven af Hessen beklager Tycho sig over besværligheder i Danmark.
15919/6Marsoppositionen (Mars og Solen er på hver sin side af Jorden)   iagttages fra Hven.
159110/7Ses en solformørkelse fra Hven.
15923/7Chr. d. IV besøger Hven, Tycho foreslår at han skal undervise i navigation og kongen får et mekanisk "planetarium".
159217/11i kgl. brev bedes Tycho behandle underordnede bedre.
15931/8han beordres til at vedligeholde Hellig tre Kongers Kapel, det har han undladt.
15944/9endnu en ordre om at holde kapellet, men det hjælper ikke.
159420/10Ses en måneformørkelse fra Hven.
159517/2Tengnagel ankommer til Hven.
159514/4Ses en måneformørkelse fra Hven.
159523/9Ser en partiel solformørkelse fra Hven.
15958/10Ser en måneformørkelse fra Hven.
1595-----vinteren 95-96 er Blaeu på Hven, han laver kort.
1596-----bogen med brevene til/fra landgreven udkommer på Uraniborg.
1596--/7En komet iagttages fra Hven.
159629/8Chr. d. IV krones i København, Tycho er med.
159722/2I et brev til Rantzau tilslutter han sig den gregorianske kalender. Han forslår at de anvender cifferskrift til udveksling af alkymistisk viden. ("Tychonis Brahe Dani opera omnia" vol. XII, p. 380. Svensk overs. Norlind, "Ur Tycho Brahes brevväxlung", Lund 1926, p.123.)
159715/3sidste observation fra Hven.
159718/3hans "pension" på 500 rdl. inddrages.
159721/3alle bøger på Hven er registreret.
159729/3Tycho forlader Hven og tager til København (Farvergården).
15974/4 Chr. Friis og Axel Brahe rejser til Hven for at se på klager og en kommission til undersøgelse af hans forhold nedsættes.
159722/4præsten på Hven afsættes.
15971/6Tycho skriver anbefaling til Longomontanus, han skal studere i Tyskland.
15972/6Matematikprofessor Thomas Fincke rapporterer at instrumenterne på Hven ikke er til nogen nytte.
1597--/6Tycho forbydes at observere fra Vandmølletårnet og får forbud mod kemiske eksperimenter i sin bolig.
15972/6Tycho forlader København og tager til Rostock.
159710/6Rentemesteren Chr. Friis overtager prebendet i Roskilde.
159710/7hans berømte brev til Chr. d. IV afsendes fra Rostock.
159724/8Chr. d. IV svarer på hans brev.
1597--/9Tycho rejser fra Rostock, hvor der er brudt pest ud, til Wandsbæk.
159720/10observationer begynder i Wandsbæk, omkring dette tidspunkt skriver han sit berømte klagedigt.
1597--/11Han modtager svar fra Chr. d. IV (dateret 8/10).
159715/12 Kepler skriver til Tycho om sin bog Mysterium Cosmographicum.
159731/12Tycho forfatter forordet til kejser Rudolf i Mecanica.
1598-----Mecanica udkommer.
159810/2en måneformørkelse iagttages fra Wandsbæk.
1598--/4Tycho svarer kritisk på Keplers brev.
1598--/5Stjernekataloget udkommer, i det er 1004 stjerner.
1598-----bittert brev til Niels Krag om hans behandling i Danmark.
1598--/10han forlader Wandsbæk.
15984/12ankommer Tycho til Wittenberg, bor hos professor Jessenius.
159931/1ved en måneformørkelse opdager Tycho at hans teori for Månens bevægelse er gal,formørkelsen starter 24 min. tidligere end han har beregnet,teorien bliver forbedret.
159921/3sender Tycho brev til Longomontanus, hvor han meddeler ham den omarbejdede måneteori.
1599--/6Tycho tilbydes husly i Böhmen, her får han slottet Benatky til bolig. Slottet var netop købt af Rudolf II.
159914/6Wittenberg forlades og Tycho drager mod Böhmen.
159922/7Tycho observerer en solformørkelse i Prag.
159920/8han flytter ind i Benatký 40 km NØ for Prag.
1599--/10modtager brev fra Eske Bille, hvor der meddeles at Farvergadeboligen i København ikke kan sælges.
160020/1Af et brev Tycho har skrevet fremgår, at kejseren har bedt om visse astrologiske oplysninger.
16003/2Kepler ankommer til Benatký.
16004/5Tycho sender brev til Galilei for at fremme planerne om en astronomisk ekspedition til Ægypten. Der er ikke fundet noget svarbrev. Se Tyge Brahe og Italienerne af F. R. Friis, Museeum 1891 II, s. 270. Originalen er i Firenze.
160010/7Tycho observerer en solformørkelse fra Benatký.
1600--/7Tycho forlader Benatký og flytter til Prag.
1600--/7Longomontanus ankommer til Prag, han arbejder på måneteorien. Resten af Tychos instrumenter har han med.
1600--/10kejser Rudolf (d. II) viser de første tegn på sindssygdom (syfilis?).
160010/11Alle instrumenterne (28) er ankommet til Prag.
160125/2Tycho flytter ind i Curtius palads i Prag, lejet af kejseren. Her opstilles instrumenterne.
1601--/4skriver i et brev at alle instrumenterne er i det nye palads.
160117/7datteren Elisabeth giftes med Tengnagel i Prag.
160124/7Tycho modtager sidste brev fra Ulrik af Meclenburg.
1601--/9Kepler får til opgave at beregne de Rudolfinske tavler.
160111/10Tycho's sidste observationsnotat.
160113/10ved en middag hos Peter Vok von Rosenberg bliver Tycho syg, muligvis forgiftning eller akut prostata.
160124/10Tycho dør af uræmi (urin i blodet, ses ved visse tungmetalforgiftninger, der er fundet Hg i hans hår, indtaget et par dage inden døden) mellem 9 og 10 formiddag.

Hans grav blev åbnet i 2010 og prøver af ben o.lign. blev udtaget til analyse, det viste sig at han indeholdt normal mængde Hg og altså ikke havde været udsat for Hg-belastning, lignende prøver blev udtaget fra hans kone og hun havde overraskende indtaget store mængder Hg, nok fra mandens medicin. Det kviksølv der blev fundet i hans hår tidligere skyldes nok forurening fra de klæder der var i graven.

Ved hans næseben blev ligesom i 1901 fundet Cu, men denne gang yderligere Zn, så hans næseprotese har været af messing.

160128/10Kejseren køber alle instrumenterne og observationsprotokollerne af enken Kirsten for 20000 daler.
16014/11Tycho begraves i Tejn-kirken i Prag. På gravstenen er skrevet:" Non faces nec opes, sola artis sceptra perennant." Hvilket betyder: " Hverken magt eller rigdom, men kun kunstens og videnskabens vælde består."
1604-----Kirsten dør af vattersot og begraves ved siden af Tycho i Tejn-kirken.
1671--/9 Picard og Rømer bestemmer Hvens beliggenhed, de opholder sig på øen til slutningen af november.
1901  Hans grav åbnes for at se om det nu er ham (og konen) der ligger der.
2010  Graven åbnes igen og prøver udtages.