Omfattende byggeri

Grundstenen til Rundetaarn blev lagt i 1637, og tårnet stod færdigt i 1642. Hele tårnets fundament blev bygget af kampsten, der kom fra Københavns Vold og omegnen, hvor bønderne blev sat til at fragte sten på kongens rustvogne.
Murstenene til selve tårnet kom fra Holland, fordi de danske teglværker ikke kunne lave sten, der var gode nok til byggeriet. Man måtte betale 3 rigsdaler for hver tusind sten, der kom til Danmark.
Vi ved ikke, hvor mange mursten man brugte, men tårnet er fra bund til platform næsten 35 m og har en radius på 768 cm. Så den hollandske leverandør har sikkert tjent en god skilling på det byggeri.

Læs mere om byggeriet af tårnet