Holberg og tårnet

holbergOfte blev lærere ved Universitetet lovet det næste ledige professorat og i 1714 var Ludvig Holberg, som da var lektor, blevet stillet et i udsigt. Desværre for ham blev astronomiprofessoratet ledigt ved Jørgen Rasch’s død (begravet 20/11 1714 fra Vor Frue) og det havde, på trods af den højere løn, ikke hans interesse. Professoratet gik i stedet til Peder Horrebow, en af Ole Rømers elever.
Men lønnen ville han gerne have og derfor blev indgået en aftale som gik ud på at Holberg skulle have en del af Horrebows løn.
Da Horrebow ikke var særlig god til at holde aftalen var der flere retssager og Holbergs noget skæve forhold til astronomien kom til udtryk i komedien “Erasmus Montanus”. Alle vidste hvad det handlede om for Rundetaarns første leder var Christian Longomontanus og en senere kendt leder var Erasmus Bartholin.