Stjernerne viste vej

Kvadrant til måling af solens højde - Rundetaarns astronomiske samling.

Da Christian IV byggede Rundetaarn for mere end 350 år siden, var Danmark et kendt land i astronomernes verden takket være astronomen Tycho Brahe. Da han døde i 1601 ville Christian IV videreføre Brahes forskning med et universitetsobservatorium – altså Rundetaarn.
En af observatoriets opgaver var at udmåle stjernernes og planeternes stilling og gå på jagt efter nye kometer, så astronomerne kunne udarbejde bedre stjernekort.
Men opgaven var også at få så godt et kendskab til stjernerne, at danske søfolk lettere kunne finde vej over oceanerne til for eksempel Ostindien, hvor danskerne etablerede handelsstationer.

Læs mere om Universitetsobservatoriets historie

Læs mere om Observatoriet efter 1927, da der blev offentlig adgang