Støtte til udstillinger i Rundetaarn 2017

Rundetaarn er sjældent arrangør af udstillinger, langt de fleste bliver produceret og finansieret af ekstern udstiller.  Udstillingsgebyret, som betales, er et tilskud til Rundetaarns udgifter til lokalet, udstillingsmateriel, transport op og ned i tårnet, opsyn og opstilling mm.
Gennem de sidste par år er Rundetaarns besøgstal vokset pænt og dermed er tårnets økonomi styrket. Det har muliggjort fornyelse af udstillingsmateriellet, ligesom al belysning er udskiftet til nyeste ledspots-teknologi.
Rundetaarns bestyrelse har besluttet, at afsætte midler til særlige/udvalgte udstillingsprojekter i 2017. Ekstern udstiller får således mulighed for at søge Rundetaarn om støtte til selve produktionen af udstillingen.
De overordnede regler er:
1. Ansøgninger om økonomisk støtte til udstillingen skal søges særskilt. Udstillingsprojektet skal beskrives og der skal vedlægges budget- og finansieringsplan.
2. Støtten bliver ikke udbetalt, men øremærkes bestemte udgifter, der faktureres til Rundetaarn.
3. Der kan kun søges om delvis dækning af produktionsomkostningerne.
4. Støtten kan også bestå af arbejder, der udføres af medarbejdere tilknyttet Rundetaarn, så som udstillingsarkitekt-, kommunikations- eller projektstyringsopgave.
De almindelige udstillingsregler er fortsat gældende, og der tilstræbes et udstillingsprogram der skal være varieret og afvekslende.
Udstillingsgebyret på 25.000 kr. fastholdes. Alle Rundetaarns udstillere vil fortsat nyde godt af tårnets service i form af hjælp til ophængning, indretning og formidling af udstillingen uanset om den er økonomisk støttet af Rundetaarn eller ej.
Med dette initiativ er det Rundetaarns håb at tiltrække nye og spændende udstillingsprojekter til glæde for Rundetaarns 600.000 årlige besøgende.

14. april 2016

Jesper Vang Hansen
direktør