G-dag

Af Jesper Vang Hansen

Biltrafikken i Købmagergade havde været et problem i flere årtier, da man i begyndelsen af 70’erne begyndte at overveje en gågadeløsning a la Strøget og Fiolstræde. Der var stor opbakning fra politikerne, og i 1972 gennemførte Københavns kommune et forsøg med at lukke for gennemkørslen ved Rundetaarn. Det var kun tilladt for Bus 43 og knallerter at passere.Det skabte en del forvirring og modvilje fra trafikanterne, men beslutningen om en gågade blev vedtaget, og d. 23. maj 1973 blev indvielsen fejret med trompeter og balloner.Købmagergade skulle i første omgang være gågade i en etårig forsøgsperiode. Da året var omme, gjorde Handelsstandsforeningen status over salget i perioden, og de blev skuffede, da det viste sig, der kun havde været en omsætningsfremgang på 10-15 procent. Tal, der lå langt de 50 procents fremgang, som Strøget havde oplevet, da det blev omdannet til gågade i 1962. Alligevel støttede et flertal i Handelsstandsforeningen tanken om at give Købmagergade permanent status som gågade, og de anbefalede, at der blev lagt fliser som erstatning for fortov og kantstene for at markere gadens nye funktion.

Gågaden blev vedtaget og fliserne blev lagt. Det var resterne af denne belægning, der blev fjernet, da gaden for nylig blev renoveret.

G-dagens program den 23. maj 1973:

Kl. 10 trompetfanfare fra Rundetaarn og nedkastning af balloner. Samtidigt startede optog med skuespillere fra Tivolirevyen (Poul Reichhardt, Lone Hertz, Malene Schwartz, Lily Weiding, Ulf Pilgaard m.fl. Se foto.) og musikledsagelse fra henholdsvis Amagertorv og Nørrevold. De to optog mødtes ved Posthuset, hvor en elefant og ”andre zoologiske fænomener”i fællesskab skridtede gaden af.

Kl. 12 og 15: Miniorgelkoncert ved Inge Bønnerup i Trinitatis Kirke.Kl. 14 fandt den officielle indvielse sted på Trinitatis Kirkeplads. Borgmest A. Wassard og følge ankom i hestetrukken bus fra Rådhuset, og blev modtaget af Christian 4. Der var taler med Chr. 4., pastor Kemp, forlagsboghandler Arnold Busck og borgmesteren. Musikken blev spillet af Vedbækgarden og Sporvejsorkesteret.(Referat fra Berlingske Aftenavis 25. maj 1973)

Kl. 15.30-17.30 underholder sangerinden Trille og to musikanter

Kl. 16.00 Spiller Sporvejsorkesteret på Kultorvet

Kl. 20.00-24.00 Asfaltbal i Rosengård

Det var kun tilladt cykler og bus 43 at passere, da Købmagergade blev afspærret ved Rundetaarn i 1973. Klik for større foto.

Det var kun tilladt cykler og bus 43 at passere, da Købmagergade blev afspærret ved Rundetaarn i 1973. Klik for større foto.

Chr. 4. (overbetjent Poul Hall Jensen) og borgmester wassard indviede Købmagergade med to hofdamer.

Chr. 4. (overbetjent Poul Hall Jensen) og borgmester wassard indviede Købmagergade med to hofdamer. Klik for større foto.

Foto: Københavns Museum

Vedbæk gardens piger indvier gaden  Købmagergade  Købmagergade ved amagertorv ved middagstid
 Købmagergade ved amagertorv ved middagstid  Frederiksborggade 23 marts 1973  Flag og mennesker i Købmagergade 1973