København anno 1659

panorama

klik for større foto.

Kernen i Rundetaarns aktuelle udstilling Gang i gaden er en Model af København, der er lavet til Bymuseet i 1959* af pastor Steen Andersen.
Han arbejdede på modellen i sin fritid og brugte 3-4 måneder på projektet hjemme i kælderen.
Husene er af både træ og ler, og de våde lerhuse blev tørret i en hjemmelavet tørreovn af brødristere!
Både menigheden, FDF og hans børn hjalp til med at male tage, klistre brosten på gaderne og lign.
Modellen er restaureret i 1992 af modelbyggeren Alison Michell.

* Det år fejrede København 300-året for svenskekrigene 1658-60
og stadens privilegier som købstad.

København i 1659
Modelbyen viser et København, der er præget af Christian IV. For det første udvidede den foretagsomme konge byens areal og omgav den med et nyt voldanlæg, der holdt helt til 1857. For det andet byggede han blandt andet Rundetaarn, Nyboder og Rosenborg, der stadig er en del af det københavnske bybillede.
I 1659 var København belejret af svenskerne, men byen holdt stand. Det skyldtes ikke mindst de københavnske borgere, der efter belejringen krævede særlige rettigheder for deres by.
Kongemagten havde brug for borgernes samarbejdsvilje, og i marts 1659 fik København nye privilegier. Byen fik særstilling i forhold til landets øvrige byer, og dens borgere skulle ikke længere betale mere i skat, told og så videre end adelen og de gejstlige, og de havde nu også adgang til embeder i administrationen på lige fod med adelen og de gejstlige.