Natmændene

Af Lotte L. Zeuthen
Hvad skulle vi gøre uden dem?
Skraldemændene henter skrald to gange om ugen i Købmagergade, og det kræver ikke meget fantasi at forestille sig, hvordan der ville se ud, hvis de fandt på at springe et par uger over. Tømningen begynder kl. seks om morgenen og skraldebilerne skal helst være væk i løbet af en time, så de ikke generer morgentrafikken. Hver bil er bemandet med to skraldemænd, der arbejder på tidsakkord. De er heldigvis godt hjulpet af de moderne komprimatorbiler, der både kan tømme og presse skraldet fra renovationsbeholderne. Hver bil har plads til omkring ti tons sammenpresset skrald, der ender ude på Amager Ressource Center, hvor det bliver brændt af og kommer tilbage til byens borgere i form af varme og elektricitet.

Klik for større billede.

Renovation i Købmagergade anno 2013. Foto: Jesper Vang Hansen. Klik for større billede.

Natmænd
Men Københavns renovation har ikke altid været forbundet med så megen komfort. I gamle dage måtte skraldemændene slæbe sække og spande fra kældre og baggårde, og det var også dem, der stod for tømning af gadens latrinspande og tøndeklosetter. Selvom København fik de første træk-og-slip toiletter i 1890’erne, forsvandt de sidste tøndeklosetter først fra byens baggårde i 1970’erne.Klosetterne blev indført i begyndelsen af 1800’tallet, og det var byens natmænd, eller lortemænd, der havde ansvaret for tømning af tønderne, der ofte var fyldt til randen. Men hvis man huskede at stille en snaps eller to til natmændene, blev der ikke spildt helt så meget på vejen ud fra gården til hestevognen med de store tønder, der blandt andet blev kørt til Amager – senere kendt som ”Lorteøen”.Fra 1898 til 2012 var det R98 (Renovationsselskabet af 1898), der stod for byens renovation. I dag har fire private renovatører overtaget opgaven, men det er stadig de samme skraldemænd, der sidder bag rattet på de fine nye miljørigtige biler, der ud i fremtiden måske kommer til at køre på gas eller el. 

Kilder: Center for Miljø. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune.
Peter Hoff: http://kloakviden.dk/historisk_oversigt.htm –

Natmændene hentede latrin på særlige vogne, hvor der var plads til de store tønder. Foto: Begyndelsen af 1900-tallet. Københavns Museum. Klik for større foto.

Natmændene hentede latrin på særlige vogne, hvor der var plads til de store tønder.
Foto: Begyndelsen af 1900-tallet. Københavns Museum. Klik for større foto.

 

Foto: Københavns Museum

wD017146 wD016979 skraldemand paa trappe
1983;43;4 46