HUSE DER HAR FORMET OS

04.07.2015 - 23.08.2015
i: Udstilling

Bibliotekssalen 4. juli til 23. august 2015. Danmarks Kunstbibliotek er arrangør af udstillingen HUSE DER HAR FORMET OS – tegninger og modeller af danskernes institutioner.

Udstillingen vil vise kendte og ukendte dele af Kunstbibliotekets enestående samling af arkitekturtegninger, akvareller, fotografier, modeller og andre materialer, der illustrerer sammenhængen mellem udviklingen af vigtige danske institutioner og deres arkitektoniske udformning.

Et omfattende og varieret materiale vil dokumentere de arkitektoniske, sociale og politiske intentioner, der ligger bag udformningen af danskernes institutioner fra begyndelsen af det 19. århundrede til årtusindskiftet. Et vigtigt emne vil være udviklingen af velfærdssamfundet, men også institutionsbyggeriet i løbet af 1800-tallet og statens imposante kulturelle byggeri omkring forrige århundredskifte vil indgå i udstillingen. Historiske stilarter prægede denne periodes nationale og regionale teatre, arkiver, biblioteker og museer og afspejledes ligeledes i sirlige akvareller og tegninger. Etableringen af velfærdssamfundet i løbet af det 20. århundrede er på flere måder forbundet med modernismens betydning for arkitektur og planlægning: Udformningen af sociale, kulturelle og pædagogiske institutioner, der mere uformelt bliver en integreret del af hverdagslivet, f.eks. folkeskoler og folkebiblioteker og det store byggeri inden for fritid og sundhedsvæsen, som orienterer sig mod lys og luft i forening med rationelle principper. Endelig præges årtusindskiftet af opbrud i forhold til både velfærdsstaten og modernismen. Tegninger og modeller bliver mere eksperimenterende og bliver i stigende grad udformet digitalt.

Som eksempler på institutioner og bygningstyper kan nævnes børnehaver, skoler/uddannelsesinstitutioner, biblioteker/museer/kulturhuse, teatre/biografer/mediehuse, rådhuse/politistationer, stationer/lufthavne, fængsler, hospitaler og sociale institutioner. En række kendte danske arkitekters arbejder vil blive præsenteret, både realiserede byggerier og interessante projekter, der aldrig er blevet opført.

I forbindelse med udstillingen planlægges en serie omvisninger og offentlige aktiviteter, ligesom der vil blive udarbejdet et katalog med tekster om de forskellige bygningstyper.

Omvisning i udstillingen ved Nan Dahlkild d. 11. august kl 15. (alm. entré)

Åben paneldebat onsdag d. 12. august kl 18:30 (alm. entré)

Udstillingen støttes af Ny Carlsbergfondet, Landsdommer V. Gieses Legat, 15. Juni Fonden, Augustinusfonden, Knud Højgaards Fond og Realdania.

Kurator, yderligere information og forespørgsler vedr. omvisning: Nan Dahlkild nandah@kunstbib.dk eller tlf. 31 70 87 21

Læs mere om Danmarks Kunstbibliotek

Hør Nan Dahlkild fortælle om bog udgivelse og udstilling på P1 Morgen