Datatabeller

SI-enhedssystemet

Grundenhederne

Længde
Meter (m)
Er defineret som længden af den vej, lyset løber i det tomme rum i løbet af tiden 1/299.792.458 sekund.
Masse
Kilogram (kg)
Er defineret som massen af den internationale normal for kilogram.
Tid
Sekund (s)
Er defineret som varigheden af 9.192.631.770 perioder af strålingen af Cs-133 atomet ved overgang mellem grundtilstandens to hyperfinstruktur-niveauer.
Elektrisk strøm
Ampere (A)
Er defineret som strømstyrken af en konstant elektrisk strøm, der når den løber i to paralelle uendelig lange ledere med forsvindende lille cirkulært tværsnit og som anbragt i det tomme rum med en meters afstand, bevirker at den ene leder påvirker den anden med kraften 2×10-7 Newton for hver meter.
Termodynamisk temperatur
Kelvin (K)
Er defineret som 1/273,16 af vands trippelpunkts termodynamiske temperatur.
Stofmængde
Mol (mol)
Er defineret som den stofmængde af et system der indeholder lige så mange elementære dele som der er atomer i 0,012 kilogram C-12.
Lysstyrke
Candela (cd)
Er defineret som lysstyrken i en given retning af en lyskilde, som udsender monokromatisk lys med frekvensen 540×1012Hz, og hvis strålingsstyrke i denne retning er 1/683W pr. steradian.
 

 Afledede enheder

Frekvens
Hertz (Hz)
1 Hz = 1 s-1
Kraft
Newton (N)
1 N = 1 kg*m/s2
Tryk, spænding
Pascal (Pa)
1 Pa = 1 N/m2
Arbejde, energi, varmemængde
Joule (J)
1 J = 1 N*m
Effekt
Watt (W)
1 W = 1 J/s
Elektrisk ladning
Coulomb (C)
1 C = 1 A*s
Elektrisk potential, elektromotorisk kraft, elektrisk spænding
Volt (V)
1 V = 1 W/A
Elektrisk kapacitans
Farad (F)
1 F = 1 A*s/V
Elekrisk resistans
Ohm (stort græsk omega)
1 ohm = 1 V/A
Elektrisk konduktans
Siemens (S)
1 S = 1 ohm-1
Magnetisk flux
Weber (Wb)
1 Wb = 1 V*s
Magnetisk induktion, magnetisk fluxtæthed
Tesla (T)
1 T = 1 Wb/m2
Induktans
Henry (H)
1 H = 1 V*s/A
Celsiustemperatur
Grad Celsius (°C)
1 °C = 1 K, t °C = T K – 273,15 K
Lysstrøm
Lumen (lm)
1 lm = 1 cd*sr
Belysningsstyrke, illuminans
Lux (lx)
1 lx = 1 lm/m2
aktivitet (radioaktivitet)
Becquerel (Bq)
1 Bq = 1 s-1
Absorberet dosis (radioaktivitet)
Gray (Gy)
1 Gy = 1 J/kg
Dosisækvivalent (radioaktivitet)
Sievert (Sv)
1 Sv = 1 J/kg
Vinkel
Radian (rad)
En radian er en plan vinkel, som af en cirkel med centrum i vinklens toppunkt udskærer en cirkelbue lig cirklens radius.
Rumvinkel
Steradian (sr)
En steradian er den rumvinkel, som af en kugleflade med centrum i rumvinklens toppunkt udskærer et areal lig arealet af et plant kvadrat, hvis side er kuglens radius.

Andre enheder

Størrelse Navn Symbol Definition
Tid minut min 60 s
time h 60 min
døgn d 24 h
vinkel grad ° /180 rad
minut 1/60°
sekund 1/60
gon gon /200 rad
Volumen liter l, L 1 dm3
Masse ton t 103 kg
Tryk bar bar 105 Pa

Præfikser, som bruges til at
danne multipla af SI-enhederne

Det enheden skal
ganges med
Navn Symbol
1024 yotta Y
1021 zetta Z
1018 exa E
1015 peta P
1012 tera T
109 giga G
106 mega M
103 kilo k
102 hekto h
10 deca da
10-1 deci d
10-2 centi c
10-3 milli m
10-6 micro µ
10-9 nano n
10-12 pico p
10-15 femto f
10-18 atto a
10-21 zepto z
10-24 yocto y