Afstandsenheder

Astronomiske afstandsenheder
Erling Poulsen
Kilometer
km
Astronomisk
enhed
AU
lysår
ly
parsec
pc
kiloparsec
kpc
Megaparsec
Mpc
1 km = 1 6.68 × 10-9 1,06 × 10-13 3,24 × 10-14 3,24 × 10-17 3,24 × 10-20
1 AU = 149,6 × 106 1 1,58 × 10-5 4,85 × 10-6 4,85 × 10-9 4,85 × 10-12
1 ly = 9,46 × 1012 63240 1 0,3066 3,07 × 10-4 3,07 × 10-7
1 pc = 3,09 × 1013 206264 3,2616 1 10-3 10-6
1 kpc = 3,09 × 1016 2,06 × 108 3261,6 1000 1 10-3
1 Mpc = 3,09 × 1019 2,06 × 1011 3,26 × 106 106 1000 1

En AU (Astronomisk enhed) er middelafstanden mellem Jorden og Solen.
Et lysår er den vejstrækning lys, i det tomme rum, bevæger sig på et år.
En parsec er den afstand hvorfra Jorden og Solens middelafstand ses under en synsvinkel på 1″ (1 buesekund, 1/60 af 1/60 af 1°).