Planeterne

Erling Poulsen
Planet Middelafstand til Solen
i AU
1 AU = middelafstanden mellem
Jorden og Solen = 149.600.000 km.
Omløbstid Inklination
Inklinationen er planetens baneplans hældning
i forhold til Jordens baneplan.
Ækvatordiameter (km)
Merkur 0,39 88 dage 4880
Venus 0,72 224,7 dage 3,4° 12100
Jorden 1,00 365,26 dage 12756
Mars 1,52 687 dage 1,9° 6794
Jupiter 5,20 11,86 år 1,3° 142984
Saturn 9,56 29,46 år 2,5° 120536
Uranus 19,22 84 år 0,8° 51118
Neptun 30,11 164 år 1,8° 49500
Pluto 39,55 248 år 17,1° 2302

De seks inderste planeters bevægelseplanets

 

 
Planet Fladtrykthed
ækvatordiam. – poldiam./ækvatordiam.
Masse
I Jordmasser = 5,98*1024kg.
Massefylde
(g/cm3)
Tyngde v. overfladen
I forhold til Jordens tyngde-
accelera-
tion v. overfladen= 9,81 m/s2.
Antal kendte måner
D. 1/1-1998.
Merkur 0 0,055 5,43 0,38 0
Venus 0 0,815 5,24 0,91 0
Jorden 1:298 1 5,52 1 1
Mars 1:154 0,107 3,94 0,38 2
Jupiter 1:15 317,83 1,33 2,53 16
Saturn 1:10 95,16 0,7 1,07 18
Uranus 1:44 14,5 1,3 0.9 17
Neptun 1:59 17,2 1,76 1,14 8
Pluto 0 0,003 1,1 0,08 1