Stjernetyper

Fysiske forhold
på forskellige stjerner
Erling Poulsen
Spektral-
typen
De små tal er
en underinddeling
af spektraltyperne
Over-
fladens
temperatur
i °K (=273+°C)
Masse
i forh. t.
Solens
1,99 × 1030kg
Radius
i forh. t.
Solens
695,9 × 103km
Lys-
styrken
i forh. t.
Solens
Masse-
fylde
g/cm 3
Hovedserien
O 5 45000 40 18 300000 0,01
B 0 28000 17 7,6 13000 0,05
B 5 20000 7,1 4,0 600 0,16
A 0 9000 3,5 2,6 80 0,25
A 5 8000 2,2 1,8 20 0,5
F 0 7400 1,8 1,35 6,3 1,0
F 5 6900 1,3 1,20 2,5 1,2
G 0 6000 1,1 1,05 1,3 1,3
G 5 5400 0,93 0,93 0,79 1,6
K 0 4900 0,81 0,85 0,40 2,0
K 5 4300 0,69 0,74 0,16 2,5
M 0 3500 0,48 0,63 0,063 3,2
M 5 2800 0,22 0,31 0,008 13
L 0 1500 0,11 0,22 0,0008 18
S 0 1000 0,08 0,15 0,000005 42
Kæmper
G 0 6000 2,5 6,3 32 0,016
G 5 5000 3,2 10 50 0,004
K 0 4400 4,0 16 100 0,0013
K 5 3700 5,0 25 200 0,0004
M 0 3400 6,3 43 400 0,0001
M 5 3000 1000 ——
Superkæmper
G 0 6200 10 100 6300 0,000013
G 5 5300 12 130 6300 0,000006
K 0 4600 13 200 10000 0,000002
Karakteristika ved spektraltyperne
Type Spektrallinier
O Absorptionslinier fra ioniseret Helium dominerer. Linier fra neutral Helium er svage. Der er et stærkt ultraviolet continuum.
B Absorptionslinier fra neutral Helium dominerer, praktisk taget intet fra ioniseret Helium. Brintlinier bliver stærkere.
A Absorptionslinier fra Brint er stærke. Nogle ioniserede metallinier (Fe, Si og Mg) er stærke, linier fra ioniseret Calcium bliver stærkere. Få neutrale metallinier.
F Brintlinier bliver svagere. H og K linier fra ioniseret Calcium bliver stærkere. Linier fra neutrale metaller styrkes.
G Meget svage Brintlinier. H og K linier fra ioniseret Calcium er stærke. Neutrale metallinier (Fe, Mg og Ca) bliver stærkere.
K Både Calcium’s H og K linie samt neutrale metallinier er stærke. Absorptionslinier fra molekyler (f.eks. Titanoxid) viser sig.
M Både linier fra neutrale metaller og molekyler er strærke. I de koldere stjerner er især Titanoxidlinier dominerende. Vanadiumoxidlinier viser sig.
L Både linier fra neutrale metaller og molekyler er strærke. Især er der stærke linier fra Lithium, Natrium og Kalium.
M Viser methanlinier.

 

Fordelingen af de 150 stjerner, der ligger under 29 lysår fra Solen
Lysstyrke i forhold til Solens Stjerner i procent
0 – 0,1 71%
0,1 – 1 18%
1 – 10 8%
10 – 100 3%

Det ses at det store flertal af stjerner er meget lyssvage og små af type K og M i hovedserien.