Formørkelser

Af Erling Poulsen

Set fra Jorden bevæger Solen sig på et år en gang rundt på Himmelkuglen. Solens bane kaldes Ekliptika, fordi det er langs denne bane, at eklipser –formørkelser – ses.
De stjernebilleder, der ligger langs ekliptika, er dem, der hører til dyrekredsen. Astrologer tillægger det tegn, Solen var i ved et menneskes fødsel, stor betydning. Oprindelig faldt stjernebilledet og stjernetegnet sammen, det gør det ikke mere.

 

 

 

 

Månen bevæger sig på en tilsvarende bane på himmelkuglen, blot er dens bevægelse hurtigere, så den fuldfører et omløb på lidt under en måned. Månens bane hælder lidt i forhold til Solens.

Solens og Månens baner krydser hinanden to steder, de kaldes Måneknuderne. Knuderne, Jorden og Solen er på samme linje to gange om året. Netop ved den nymåne og den fuldmåne der falder tæt på dette tidspunkt, er der chance for formørkelser.

 

 

 

 

Eftersom Månens bane ikke ligger fast i rummet vil knuderne bevæge sig rundt på ekliptika. Knuderne fuldfører et kredsløb på ca. 18 år og 11 dage. Derfor forskydes det tidspunkt på året, hvor der er mulighed for en formørkelse, hele tiden.

Fordi himmellegemerne kun er i den rigtige position to eller tre gange hvert år, og da knuderne flytter sig langsomt, vil der normalt indtræffe en sol- og en måneformørkelse med 14 dages mellemrum hvert halve år.
Det højeste antal formørkelser, der kan indtræffe på et år, er syv. For eksempel oplevede man i 1935 fem sol- og to måneformørkelser. Det laveste antal er to, og de vil så begge være solformørkelser – det oplevede man i 1944 og 1969.
En formørkelse er altid en stor oplevelse, og en total solformørkelse kommer ind på førstepladsen. Det er dog sjældent det sker. Den sidste i Danmark var i 1850’erne, og det var kun nordjyderne, der fik glæde af den.
De fleste solformørkelser er partielle., dvs. at kun en del af Solen er dækket af Nymånen.
Totale solformørkelser er så sjældne, fordi den skygge, den “lille” Måne kaster på Jorden, kun er få hundrede km stor, og kun de, der er i skyggen, kan se Solen forsvinde helt. Udenfor skyggeområdet vil der være en meget bredere zone med partiel formørkelse.

 

Set fra Jorden har Solen og Månen ikke altid den samme størrelse, fordi afstanden varierer. Derfor er det ikke altid, at Månen er i stand til at dække hele solskiven. Når det er tilfældet, og man altså kan se randen af Solen hele vejen rundt om Månen, kalder man det for en ringformet solformørkelse.

Den varierende størrelse kan ses på billedet til højre det lille mærke ‘ efter tallene betyder bueminutter=1/60 ˚.

Måneformørkelser er sjældnere end solformørkelser, men da Jordens skygge (som Månen skal ind i for at blive formørket) er meget stor, og da alle, der befinder sig på den rigtige side af Jorden, kan se formørkelsen, er der væsentlig flere mennesker, der har set en måneformørkelse end en solformørkelse.
Det er ikke ved alle formørkelser, at Månen bevæger sig helt ind i skyggen, så måneformørkelser kan også være partielle.
Ved en total måneformørkelse forsvinder Månen ikke helt, for Jordens skygge er fyldt med mørkerødt lys. Lyset stammer fra solstråler, der er afbøjet i jordatmosfæren. Samtidig med afbøjningen er den blå del af solens lys blevet spredt, så der kun er den røde del tilbage.

Solformørkelsesbriller kan købes i Rundetaarn.

Mere om måneformørkelser

Formørkelser der kan ses fra København:

Måneformørkelse 27/7-2018 max. 22:21
Måneformørkelse 21/1-2019 max. 06:12
Merkurpassage 11/11-2019 max. 16:06
Solformørkelse 10/6-2021 max. 12:40
Solformørkelse 25/10-2022 max. 12:11
Solformørkelse 29/3-2025 max. 12:22
Måneformørkelse 7/9-2025 max. 20:11
Solformørkelse 12/8-2026 max. 20:03
Solformørkelse 2/8-2027 max. 11:13
Måneformørkelse 31/12-2028 max. 17:51
Solformørkelse 12/6-2029 max. 5:02
Måneformørkelse 20/12-2029 max. 23:41
Solformørkelse 1/6-2030 max. 7:27
Måneformørkelse 18/10-2032 max. 21:02
Merkurpassage 13/11-2032 max. 9:54
Måneformørkelse 14/4-2033 max. 21:12
Måneformørkelse 11/2-2036 max. 23:11
Måneformørkelse 7/8-2036 max. 4:51
Solformørkelse 21/8-2036 max. 19:58
Solformørkelse 16/1-2037 max. 10:27
Solformørkelse 5/1-2038 max. 15:42
Solformørkelse 21/6-2039 max. 20:24
Merkurpassage 7/11-2039 max. 9:47

De angivne måneformørkelser er alle totale og tiden er når Månen er længst inde i Jordens skygge.
De angivne solformørkelser er alle partielle og tiden er når Månen dækker mest af Solen.
Tiden ved Merkurpassagen er når planeten er længst inde på solskiven.