Undervisning

Ideer til astronomiaktiviteter for skoler.

Vi har nedenfor samlet en række astronomiaktiviteter for skoler, især praktiske foretagender har der været mangel på i forbindelse med emnet i fagene natur/teknik og i fysik.

Ideerne skal opfattes som skitser, som den enkelte lærer kan arbejde videre på, det endelige produkt vil afhænge meget af de lokale forhold og elevgruppen.

I forbindelse med opgaverne, for den ældste gruppe, er tænkt på en fælles gennemgang efter et kursus i potensregning. Indenfor astronomi viser tierpotenser sin sande styrke, fordi astronomiske størrelser reelt ikke kan fattes inden for en almindelig begrebsverden.

Opgaverne skulle kunne løses ved hjælp af almindelige regneregler og har et lidt mere interessant indhold end hvad der ellers findes på markedet, håber vi.

Aktiviteter for:  1. – 3. klasse  4. – 6. klasse   7. – 10. klasse

Det periodiske system

Astronomiske ekskursioner:  Til Rundetaarn 

Gode links (især på engelsk)

På nettet er mange animationer man kan bruge i undervisningen: http://astro.unl.edu/animationsLinks.html

http://people.sc.fsu.edu/~dduke/models