Erling Poulsen

Personlige data:

 • Bygning af min første hjemmelavede kikkert (den var ikke særlig god), 1961.
 • Københavns Universitet, studier i fysik, astronomi og historie.
 • Lærerseminarium.
 • Skolelærer fra 1976 til 1990.
 • Udstillet i Danmark, Sverige og Tjekkiet, udstillingerne handlede om astronomihistorie.
 • Medarbejder ved opstarten af Tycho Brahe Planetariet.
 • Medarbejder ved Ole Rømer Museet.
 • Observator ved Rundetaarns Observatorium.
 • Leder af de guidede ture for skoler og andre grupper ved Rundetaarns Observatorium.
 • Vedligeholdelse og opsyn med den historisk-Astronomiske Samling i Rundetaarn.
 • Har stået for flere mindre udstillinger forskellige steder.

Interesser:

 • Almen astronomi, fysik og historie.
 • Tiden og videnskaben omkring Tycho Brahe og Ole Rømer, udviklingen af de astronomiske instrumenter.

Artikler:

 • Lyshastigheden og Rømer, Meddelelser fra Ole Rømers Venner 1/1993, Fys/Kemi 5/1994 og KVANT (tidligere Fysisk Tidsskrift) dec. 95.
 • Tidlig dansk termometri, KVANT (tidligere Fysisk Tidsskrift) september 93.
 • Rømer og refraktionen , Astronomisk Tidsskrift 1/1994, KVANT (tidligere Fysisk Tidsskrift) oktober 97, Meddelelser fra Ole Rømers Venner 1/1997.
 • Hvor var Rømers hus(instrument)?, Meddelelser fra Ole Rømers Venner 2/1994.
 • Afstanden til stjernerne, Fys/Kemi 1/95.
 • Mål og vægt, Fys/Kemi 1/95.
 • Afstandene i solsystemet, Fys/Kemi 1/95.
 • Kalenderreformerne år 1700 og 1743, Historisk Tidsskrift 1996/2.
 • Kalendermekanik, Universitetsalmanakken 1998.
 • Rømers termometre, Meddelelser fra Ole Rømers Venner 1/1998.
 • Grademål, SKALK 6/1999.
 • Naturvidenskabeligt funderede undergangsteorier, Religionslæreren 6/1999.
 • Observatorier i København, aktuel ASTRONOMI 1/2000
 • Fra Hven til rummet - Om betydningen af Tycho brahes observationer, KVANT 2/2002
 • Flydevægten - Rømers hydrostatiske målinger, KVANT 3/2003
 • "Tidlig termometri" i bogen "Ole Rømer - videnskabsmand og samfundstjener", Gads Forlag 2004
 • The Hydrometer:Rømer's Hydrostatic Mesurements, Sientific Instrument Society Bulletin No. 84, March 2005.
 • Tycho Brahes instrumenter, nyt fra Nationalmuseet nr. 112, sep. - nov. 2006
 • Biography of Ole Rømer, The Abraham Zelmanov Journal — Vol. 1, 2008, online.