Drift og organisation

Rundetaarn er en selvstændig kulturinstitution og er 100 procent selvfinansieret med hensyn til løn, drift og vedligeholdelse.
Udstillinger og koncerter er oftest med eksterne arrangører og finansieret med støtte fra fond, sponsor eller andre.
Det overordnede økonomiske tilsyn føres af Københavns Stiftsøvrighed.
Rundetaarn ledes af en bestyrelse med fem medlemmer, og den daglige drift varetages af direktøren.
Der er seks fastansatte i administrationen, 28 timeansatte studentermedhjælpere og 14 observatører.
Rundetaarn er bygningsfredet og ændringer i tårnet skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen.
Desuden gælder regler for kirkelige bygninger. Udvidelse, ombygning og ændring skal godkendes af Københavns stiftsøvrighed.

Administrationen i Rundetaarn

Rundetaarns årsrapport