Skoleopgaver

gang i gaden

Skal I med skolen på tur i Rundetaarn?
Her på siden tilbydes et opgaveark, som klassen kan arbejde ud fra, i forbindelse med den aktuelle udstilling i Bibliotekssalen.
(Søger I inspiration til astronomi-aktiviteter, findes desuden en række her)

 

KAMPALA STREET FASHION
– 50 kvindeportrætter fra Ugandas hovedstad Kampala
Udstillingen kan opleves 3. marts – 8. april 2018

På den ene side fattigdom og manglende ligestilling i Uganda et af verdens fattigste lande, på den anden side moderne kvinder, som arbejder, skaber virksomheder og som har mod til spontant at stille sig op på gaden og posere for udstillingens fotograf.

Skoleopgaver til download her:

Opgaver og lærervejledning 5.-6. klassetrin
Opgaver og lærervejledning 7.-8. klassetrin

Om undervisningsmaterialet:

Eleverne møder 50 moderne ugandiske kvinder, som er portrætteret i juli 2017 på gaden i Ugandas hovedstad Kampala midt i deres dagligdag på vej fra et gøremål til et andet.

Udstillingen viser hvordan kvinderne med stort talent klæder sig i en kombination af nyt, genbrugs, og skræddersyet tøj, og hvordan de mikser europæisk og afrikansk stil, og eleverne får indblik i hvordan markedet for beklædning fungerer i Uganda.

Eleverne får mulighed for at komponere deres egen street fashion og selv agere model og fotograf på en måde hvor de digter sig ind i gadelivet i Kampala ved at posere foran de store portrætfotos som er i 1:1.

Samtidig stiller udstillingen skarp på økonomisk ulighed og på kvinders stilling i Uganda og lægger med udgangspunkt i FNs Verdensmål 5 om Ligestilling, op til en diskussion af ligestillingen i Danmark og Uganda.

Der er forberedt to grundskole undervisningsforløb. Et for 4. 5. og 6. klasse til faget Håndværk og Design med fokus på beklædning og design, og et for 7. og 8. klasse til faget Samfundsfag med fokus på, økonomi, kultur og ligestilling.

Forløbene afholdes som workshops af to timers varighed, der er forberedt undervisningsmateriale for eleverne og baggrundsmateriale for læreren og endvidere kan udstillingens tekstplancher inddrages.

Undervisningsmateriale og lærervejledning kan downloades her, men udleveres også på selve udstillingen.

Forløbet er udformet så lærerne kan vælge at gå mere i dybden med udvalgte tematikker, men det kan også danne grundlag for mere spontane udstillingsbesøg uden at indgå i en egentlig workshop.

Forløbet kan stå alene, men er også velegnet at indgå i et længere tematiske forløb. Se læringsmål under fotoet.

WEB FOTO

Læringsmål for 4. 5. og 6. klasse faget Håndværk og Design

Eleverne skal få et indblik i hvordan tøj produceres, forhandles og anvendes i et land som Uganda.

De skal reflektere over kvindernes måde at klæde sig på i forhold til i Danmark og forsøge at omsætte inspirationen fra de ugandiske kvinder til nyt design.

Eleverne skal bruge udstillingen aktivt ved at komponere deres egen street fashion, posere foran udstillingens store portrætfotos på en måde hvor de digter videre på fotoet, og fotografere hinanden. Billederne kan efterfølgende sendes til Rundetaarn og på den måde komme til at indgå i udstilling.

Samtidig med at eleverne arbejder med design med inspiration i de ugandiske kvinders street fashion får de et indblik i diversiteten og kreativiteten i et land som Uganda som har mere end 40 forskellige etniske grupper og får helt overordnet nuanceret deres forståelse af Afrika.

Forløbet knytter sig til kompetenceområdet Design og færdighedsmålene indenfor: Ideudvikling og ideafprøvning.

 

Læringsmål for 7. og 8. klasse faget Samfundsfag

Eleverne skal reflektere over de økonomiske forskelle mellem Uganda og Danmark, og forsøge at gætte hvor de portrætterede kvinder befinder økonomisk/socialt i det ugandiske samfund.

De skal med udgangspunkt i FNs verdensmål 5 om ligestilling diskutere ligestillingen i Danmark og Uganda og reflektere over forskellene. I processen kan udstillingens tekstplancher og World Economic Forums Gender Gab Report anvendes.

Eleverne skal reflektere over hvordan kvinderne præsenterer sig på portrætterne og hvorvidt det fortæller noget om ligestillingen.

De skal med udgangspunkt i portrætterne iagttage hvad religion betyder for påklædningen.

De skal bruge udstillingen aktivt ved at komponere deres egen street fashion, posere foran udstillingens store portrætfotos på en måde hvor de digter videre på fotoet, og fotografere hinanden. Billederne kan efterfølgende sendes til Rundetaarn og vil så blive en del af udstilling.

Forløbet knytter sig til kompetenceområdet Økonomi og færdighedsmålene indenfor: Samfundsøkonomiske sammenhænge, Markedsøkonomi og blandingsøkonomi samt Økonomisk vækst og bæredygtighed, samt kompetenceområdet Sociale og kulturelle forhold med fokus på færdighedsmålene indenfor Kultur.