Stofsammensætning

I dag er Solsystemets sammensætning som følger:

Ud af 1.000.000 gennemsnitsatomer er

935.359 H-atomer (brint), atomnr. 1
63.295 He-atomer (helium), atomnr. 2
390 C-atomer (kulstof), atomnr. 6
81 N-atomer (kvælstof), atomnr. 7
647 O-atomer (ilt), atomnr. 8
91 Ne-atomer (neon), atomnr. 10
2 Na-atomer (natrium), atomnr. 11
37 Mg-atomer (magnium), atomnr. 12
3 Al-atomer (aluminium), atomnr. 13
35 Si-atomer (silicium), atomnr. 14
18 S-atomer (svovl), atomnr. 16
4 Ar-atomer (argon), atomnr.18
2 Ca-atomer (calcium), atomnr. 20
32 Fe-atomer (jern), atomnr. 26
2 Ni-atomer (nikkel), atomnr. 28
1,9 atomer ialt af Li, Be, B, F, P, Cl, K, Sc, Ti, V, Cr, Mn og Co
og 0,1 atom tungere end Ni.

Da atomer især dannes ved indfangning af heliumkernerer er der især meget af dem med lige atomnummer.
Udtrykt i masse består Universet af 77% brint,21% helium og 2% andre grundstoffer.

Kilde: Handbook of Space Astronomy and Astrophysics