Tyges datter

Gravskrift forfattet af Tyge Brahe over sin datter Kirstine

Oversættelse fra latin af gravskrift indfældet i den nordre væg lige over for alteret i Mariakirken i Helsingborg over Tycho Brahes datter Kirstine, død af pest 3 år gammel.

Kirstine førte, da hun gik bort, hid sit spæde støv.
Hun, som en gang var Tyge Brahes datter.
Hun var blot en ubetydelig tid indvåner her i Verden,
Men i den korte tid voksede hun anseligt i Det Gode,
i ånden overtraf hun sit køn, i sæder sine år,
sine jævnaldrende i veltalenhedens kunst.
Derfor har naturen hastigt taget hende tilbage, som den gav os:
For at hun ikke som voksen skulle overskride de vanlige grænser.
Men dog hun lever, hun har sejret over naturens modstand.
I stedet for den ringe tid har hun nu det evige tidsrum.
Og forædlet af Det Himmelske Gode forsmår hun Det Dødelige
Siden hun gennem Kristus er blevet anerkendt som himmelmedborger.

Død under Pesten 1576
den 24. september, levede
2 år 11 måneder 11 dage 11 timer.

Døden
Jo snarere desto kærere
Jo senere desto bitrere.
Til Kirstine min højtelskede kødelige datter
Udover sin alder livlig og velopdragen
har jeg, faderen, affattet og sørget for dette.