Åbent i dag kl. 10-18

Åben skole – Christian d. 4 bygger Rundetaarn

”Christian d. 4 bygger Rundetaarn” er et forløb om Christian 4., som benytter fortælling, bevægelse og drama som metode. Forløbet er gratis og tilbydes til indskolingsklasser i Københavns kommune under Åben skole.

Indhold:
Forløbet indeholder én workshop på skolen samt en workshop i Rundetaarn den efterfølgende dag.

DAG 1 (max 2-3  timer)
Temaet om Christian 4. og Rundetaarn præsenteres gennem film, dialog og oplæsning.  Via improvisationer og mimeøvelser skaber eleverne deres egen udgave af kongen og arbejder med fysiske handlingssekvenser fra tiden, da tårnet blev bygget. Handlingerne tegnes til slut på papir og samles i en fælles collage, der hænges op i klassen.

DAG 2 (max 2-3 timer)
Klassen besøger Rundetaarn og har den første time tårnet helt for sig selv. Dagen indeholder en rundvisning i børnehøjde, madpakkespisning i historiske omgivelser samt en teaterworkshop i Bibliotekssalen. I workshoppen arbejdes der videre med dramaøvelser og kropssprog, og med flotte kostumer og lydkulisser sættes improvisationerne sammen til en lille visning. Her viser eleverne, hvordan tårnet blev bygget, hvordan Zaren af Rusland red op ad sneglegangen, og hvordan hele byen kom og festede med kongen, da tårnet var færdigbygget. Hvis det ønskes, vil der være mulighed for at filme visningen, så den på et senere tidspunkt kan vises i klassen for elever og forældre.

Læringsmål:

”Christian d 4. bygger Rundetårn” ønsker at understøtte fagene historie og dansk og inddrager desuden færdighedsmålene for Krop og drama:

– Eleven kan improvisere med kropssprog og stemme

– Eleven har viden om dramatiske roller

– Eleven kan deltage i rollelege og rollespil

 

Information og booking:
Kontakt Mette Andreé på tlf. 23700313 eller mail: info@scenekunstpaahovedet.dk

Læs mere her