Åbent i dag kl. 10–20.

Genstande

Rundetaarn rummer en rig samling af effekter, der er knyttet til tårnets og dansk astronomis historie gennem tiderne. Samlingens kerne er den såkaldt astronomisk-historiske samling, som blev indviet i 1930, kort efter at Observatoriet på toppen af Rundetaarn igen var blevet taget i brug efter i en længere årrække at have ligget stille. Den astronomisk-historiske samling bestod i sit udgangspunkt af en eneste genstand, nemlig en stor kvadrant fra 1777, der stammede fra det gamle observatorium.

Køb og gaver

Siden kom mange andre genstande til. Der blev indkøbt instrumenter hos marskandisere, antikvitetshandlere og på auktioner, samlingen modtog gaver, og der blev deponeret ting fra andre museer, blandt andet en medaljesamling på omkring 100 styk med fremstillinger af astronomiske begivenheder samt portrætter af astronomer. Samlingen befandt sig fysisk i Universitetsbibliotekets tidligere udlåns- og læseværelse ved indgangen til Bibliotekssalen. Her kunne interesserede bese himmelglober, måleinstrumenter, buster og andre effekter indtil omkring 1968, hvor udstillingen lukkede. Siden da har samlingen ikke været fysisk tilgængelig, men det er nu muligt at studere og beundre dens genstande i en digital registrant, der også giver nøjagtige oplysninger om genstandenes størrelse og anvendelse.

Genstandssamling