Åbent i dag kl. 10-18
Udsigten fra Rundetaarn over Caspar Finckes gitter

Organisation

Rundetaarn er en selvstændig kulturinstitution, som ikke modtager økonomisk støtte fra stat eller kommune, men finansierer løn, drift og vedligehold via entréindtægter. Bygningen er fredet.

Rundetaarn er en del af Trinitatis Kirke og ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer. Den daglige ledelse varetages af konstitueret direktør, Jeanette Bursche, som driver en af Danmarks mest besøgte kulturinstitutioner sammen med personalegruppen bestående af både fastansatte og timeansatte.

Læs mere i årsskriftet 2020:

Se også: Årsrapport 2019

“Rundetaarn er et pejlemærke for oplevelsen og forståelsen af København og Danmark. Vi varetager og bevarer Rundetaarn til glæde for folket. Vi skaber rum for liv og aktiviteter, som åbner tårnet og formidler og tilgængeliggør bygningen og historien. ”

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fem medlemmer. De tre valgt af Trinitatis Kirkes Menighedsråd er Lene Ruby (formand), Bente Ahlefeldt og Erik Høegh-Andersen. Valgt af Stiftsøvrigheden er museumsinspektør Per Kristian Madsen fra Nationalmuseet og billedhugger Karin Lorentzen. Konstitueret direktør Jeanette Bursche er sekretær for bestyrelsen.

Bestyrelsen holder fem møder årligt, hvor alle overordnede spørgsmål om drift, økonomi og aktiviteter behandles. Det er bestyrelsen, som behandler ansøgninger vedrørende udstillinger i Rundetaarn.

Personalet

Personalegruppen består af både fastansatte og timeansatte, og alle mødes hvert år på tårnets top og fejrer Rundetaarns fødselsdag 7. juli 1637, hvor grundstenen blev lagt.

De timeansatte assistenter går alle på videregående uddannelser og har studiejob i Rundetaarn med opgaver som billetsalg, rengøring og kundebetjening i butik samt reception. Assistenterne hjælper også ved opsætning af nye udstillinger, afvikling af koncerter og events.

De timeansatte amatør astronomer varetager bemandingen af Rundetaarns observatorium. Observatoriet er Europas ældste fungerende, og hvert vinterhalvår er det åbent for stjernekig.

Hvert år, uanset vejret, mødes nuværende og tidligere medarbejdere på platformen for at fejre tårnets fødselsdag 7. juli 1637. Billedet er fra 2015.

Ansøgninger om ansættelse i Rundetaarn kan fremsendes på mail til konstitueret direktør Jeanette Bursche på jb@rundetaarn.dk