Åbent i dag kl. 10-18

Udstillinger 1988

Årets vigtigste udstilling var “Mellem Himmel og Jord” – en af Christian IV-årets største. Udstillingen om “De store Projekter i Paris” havde derimod en væsentlig større publikumstække.

9. – 31. januar 1988

Vejen til medierne

På initiativ fra en gruppe lærere ved Institut for Visuel Kommunikation ved Arkitektskolen inviteredes 24 uddannelser til at deltage i udstillingen om Medieuddannelser. Blandt andet deltog Københavns Tekniske Skoler, Skolen for boligindretning, Grafisk Højskole, Kunsthåndværkerskolen i Kolding, Skolen for brugskunst, Statens Teaterskole, Arkitekskolen i Aarhus, Kunstakademiets arkiteksskole med afdelingerne: Visuel Kommunikation, Grafisk Design og Byggeriets 1:1 Modelværksted. Kunstakademiets Kunstpædagogiske Skole, Centeret for Massekommunikation, Instituttet for Filmvidenskab, Kommunikationsuddannelsen på RUC, Statens Informationstjeneste og Det kgl. danske Musikkonservatorium.

Udstillingen bar præg af at alt for mange var repræsenteret. Salen forsvandt i planchevægge og modeller; men udstillingen var godt besøgt og det bevirkede et rekordbesøg for en januar måned.

Udstillingsarkitekt: Vibeke Bøisen

11. februar – 6. marts 1988

“DE STORE PROJEKTER I PARIS 1979-1989”- “Des Grands Projects”

Arrangeret af “Mission interministerielle de Coordination des grandes operations d’urbanisme” i samarbejde med Arkitekturgalleriet “SKALA”.
Udstillingen vistes som led i kulturfremstødet Danmark – Frankrig og der præsenteredes 9 bygningsværker, som var iværksat af den franske stat siden 1979. Alle bygninger skulle stå færdigt inden 1989, som var 200-året
for revolutionen.
Udstillingen fik en enorm gennemslagskraft i den trykte presse, og det bevirkede et ekstrabesøg på 25.000 mennesker på knapt 4 uger.
Den Selvejende Institution “Kultur-Fremstødet Danmark-Frankrig” ved generalkommissør Lars Blinkenberg var initiativtager og “Skala” – arkitekturgalleriet v/Arkitekt Henning Larsen og ledet af arkitekt Helle Juul, var den koordinerende udstillingsarrangør.

29. marts – 25. september 1988

Mellem Himmel og Jord – Christian IV udstillingen

Var en af de store Christian IV-udstillinger i 400-året for kongens tronbestigelse. Arrangør var Det kgl. Bibliotek.
Udstillingens mål var at give den besøgende indblik i den viden og de kundskaber, som beskæftigede sindene på Christian IVs tid og udstillingen skulle endvidere vise, hvorledes den tids mennesker opfattede tid og rum, hvorledes disse størrelser måltes, blev beskrevet og vurderet, og ikke mindst hvorledes kundskab og viden formidledes i samtiden.
Forventningerne til denne udstilling var store, fordi den havde været undervejs siden 1984 og der var megen omtale af udstillingerne både i dagbladene og TV. Et større besøgstal blev det ikke til.
Udstillingskoordinator var Jesper Düring Jørgensen.
Udstillingsredaktørerne var Vivian Etting, Harald Ilsøe, Ingrid Ilsøe, Peter Kristian Moesgaard, Torben Nielsen, Erik Petersen, H.D.Schlepelern oq Ditlev Tamm.
Generalsekretær for Christian IV-udstillingerne var Charlotte Christensen.

Rundetaarn udfærdigede skolemateriale

17. oktober – 6. november 1988

Christian IV – kunstnergruppen Sæhrimmer

10 kunstnere fra Nordjylland med i alt 30 værker, mere eller mindre tematiske “Christian IV” værker.
På initiativ af forretningsfører for Sæhrrimner Leif Gissel. Koordinator for udstillingen var Per Strande Hansen, Alborg.
Hans Oldau Krull havde fremstillet en video” Christian den Fjerde ved morgenbordet”, produceret af Århus videoworkshop, Tablo Mikael.

Deltagere: Bjørn Søndergaard, Bruno Kjær, Felix Pedersen, Hans Tyrrestrup, Hans Oldau Krull, Hans Thomsen, Per Strande Hansen, Særker Jørgensen. Mikael Hansen og Thorvald Odgaard

12. november – 4. december 1988

Kunstnergruppen SALT

Kunstnergruppens medlemmer udstillede særskilt i hver sin afdeling. Fremtidige udstillinger blev herefter opfordret til at bruge hele salen i fællesskab.
Kunstnergruppens gæst billedhugger Henning Andersens skulpturer var opstillet i midten af salen.
øvrige deltagere: Pierre Beskow, Evelyn Mittmann, Frank Hammershøj, Jens Nordsø, Jørgen Buch, Jørgen Bispelund Knudsen, Karen Steen, Kurt Gylvin, Lars Swane og Pia Schjøll

10. december 1988 – 8. januar 1989

Tjanting – Dansk Billedbatik

Det bedste i dansk batik med henblik på at aflive myter om batikken fra 60’erne og 70’erne, hvor den udelukkende blev brugt som dekoration. Udstilling arrangeret af Susanne Winther
Hansen.

Deltagere: Stinne Boye, Merete Breum, Susanne W. Hansen, Lisbet Hermansen, Maud Sinclair. Gæst: Billedhugger Laurids Kirkegaard

Udstillingen støttet af Bikubenfonden