Åbent i dag 10-20.

Udstillinger 2002

Året bød på en kunstudstilling med alkohol som tema, en censureret kunstudstilling for unge, jubilæumsudstilling med kirkelig kunst, en kombineret kunst og kulturhistorisk udstilling, fotoudstilling, to kunstudstillinger med kulturelle forskelligheder og en stor kulturhistorisk københavnerudstilling om tiden 1857-1890.

19. januar –24. februar 2002

Kong Alkohols ansigter

Kunstudstilling om alkoholens magi og dæmoni med i alt 144 værker af 75 nutidskunstnere.

Billederne og teksterne var ordnet i 18 stadier af en farefuld alkoholisk odyssé – til helvede og retur. Der vistes citater fra verdenslitteraturen om den indvirkning alkohol har på mennesker.

Idéen bag projektet var – gennem forskellige kunstneriske virkemidler – at sætte fokus på de dæmoniske sider ved et stort alkoholforbrug, og samtidig bryde den modvilje, der er ved at beskæftige sig med området.

Arrangør: Det danske kunstselskab “INTUITION / IN-ART” ved formand, chefredaktør Aage Büchert.

Projektets mål var at udstilling skulle vises andre steder efter Rundetaarn.

Der var to aftenarrangementer med oplæsning:
19/1 – skuespiller Lone Hertz “one-woman-forestilling” om samlivet med en alkoholiker, baseret på den finske forfatter Märta Tikkanens digtsamling “Århundredets Kærlighedseventyr”.
14/2 – ”Lasede sjæle i sprittens vold” Jens Okking læste digterskildringer af patetiske og tragikomiske skikkelser i Kong Alkohols sælsomme følge.

Støttet af: Andelsforeningernes Humanitære og Kulturelle Fond, Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen, Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde, Københavns Kulturfond, Undervisningsministeriet, Unibank-fonden, Viborg Amt og Velux-Fonden

Medvirkende kunstnere (ikke komplet!): Ole Ahlberg, Lars Andersen, Erik Bagge, Martin Bigum, Agnete Bjerre, Kræsten Krum Byskov, Peter Carlsen, TroeIs Carlsen, Krass Clement, Peter Dahl (Sverige), Mogens Egil, Helle-Vibeke Erichsen, Gunnar Örn Gunnarsson (Island), Søren Hagen, Erik Hagens, Susanne Helweg, Jess Henriksen, Tine Hind, Nicolai Howalt, Tom M. Jensen, Frans Kannik, Jens Peter Kellermann, Oda Knudsen, Sonja Krohn (Norge), Jørgen Nash, Morten Nilsson, Mogens Nørgaard, Hans Peter Omann, Heine Pedersen, Lars Rasmussen, Niels Reumert, Viggo Rivad, Preben Franck Stelvig, G. Rune Sundien, Herman Stilling, ]ørgen Haugen Sørensen, Ole Bach Sørensen, Kurt Trampedach, Morten Viskum (Norge), Svend Ritter, Troels Lybecker, Jan Kozon, Nanna Bisp Büchart, Sonja Krohn, Poul Agger, Thomas Friisholm, Kirsten Kjær, Per Morten Abrahamsen, John Frans, Gunnar Saietz, Jørgen Tang Holbek, Steffan Herrik, Poul Lillesøe, Inga Lyngbye, Magnus Kjartansson, Peter Ole Pedersen, Palle From, Sigurdur Ôrlygsson, Susanne Raaschou-Nielsen, Anders Kirkegaard, Bjørn Nordahl, Søren Ankerfeldt, Jane Muus og Ilona Ösz

Der blev udgivet et 136 siders katalog på dansk og engelsk med forord af Aage Büchert.

 2. marts – 31. marts 2002

“Ungdommens vårsalong 2002”
– et samarbejde på tværs af Øresund

“Ungdommens vårsalong 2002” var en censureret kunstudstilling med deltagelse af unge fra Københavns- og Malmø-området. Deltagerne er mellem 14 og 20 år og kommer fra folkeskoler, gymnasier, efterskoler, ungdomsskoler og specialskoler.

Idéen med vårsalongen er at styrke kunst og kreativitet blandt børn og unge og give kunstinteresserede unge mulighed for at udstille professionelt.

Den første vårsalong fandt sted i 1995 i Malmø udelukkende med deltagelse af unge fra svenske skoler, men siden 1998 har København og Malmø samarbejdet omkring projektet.
Udstillingen blev senere vist i Malmøs Rådhushal.

Medlemmer af den danske udstillingsgruppe var: Jørgen Roed Jensen, Katrin Nolsøe og Lone Villaume.

Udstillingshæfte med værkfortegnelse

6. april – 12. maj 2002

Unika i danske kirker

Selskabet for Kirkelig Kunst i 75 år

Det var en udstilling af tekstiler – bispekåber, messehagler, antependier og tæpper; af altersølv, alterstager, salmenummertal og dåbsfade. Hertil kom et lille, arbejdende værksted.

Selskabets formål var “at genoplive og videreudvikle vor Kirkes gamle kunstneriske Kultur og derved vække det danske Folks Sans for god kirkelig Kunst”.

De udstillede eksempler viste unikke kirkelige genstande: kunst og kunsthåndværk skabt til bestemte kirker. Det var genstande skabt af Hendes Majestæt Dronningen, der også er Selskabets protektor.

Foredrag:
21/4 Ulla Kjær: Kunsten i vore kirker.
28/4 Lillian D. Christiansen: Selskabet arbejder. Med lysbilleder.
5/5 Lars Busk Sørensen: Salmens inspiration og kunst.

Udstillingen var støttet af: Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Augustinusfonden, Knud Højgaards Fond, Ole Kirk’s Fond, Frederik & Emma Kraghs Mindelegat og Tuborgfondet.

17. maj – 9. juni 2002

The Golden

Censureret international fotoudstilling arrangeret af fotoklubber i København og Storstrøms Amt.

The Golden er en international fotoudstilling, og alle har haft mulighed for at indsende billeder til bedømmelse. Da det er en “Super Circuit” betyder det, at de er bedømt 4 gange af 4 forskellige juryer.

De billeder, som er udtaget af den københavnske jury der blev vist i Rundetaarn. Billederne var delt i grupperne Monochrome – Farve/ papir – Dias – Avantgarde – Portfolio – Natur/ papir -Natur/ dias – Rejsedias
The Golden var arrangeret af fotoklubberne i Storstrøms Amt. Udstillede første gang i maj 2000 i Rundetaarn.

Københavns Fotografiske Amatørklub (KFAK), stiftet 1895, stod for ophængningen i Rundetaarn.

Udstillingen var støttet af Nordea Danmark Fonden.

15. juni – 14. juli 2002

Baghusfortællinger 1879-2002

Udstillingen om et kunstnerhus.

Udstillingen fortalte historien om huset, beliggende Classensgade 7 på Østerbro, fra da fabrikant Nielsen i 1878 fik tilladelse til at opføre en fabriksbygning til dets nuværende funktion som kunstneratelierer. Foruden den kulturhistoriske del af udstillingen, blev der udstillet maleri og skulptur af de kunstnere som siden 1980 har haft atelierer i baghuset.

Den kulturhistoriske del af udstillingen var tilrettelagt af Jakob Ingemann Parby.

Medvirkende kunstnere:
Kirsten Teglbjærg, Lisbeth Groth-Jensen, Jette Debois, Peter Stuhr, Søren Ankarfeldt, Jane Nielsen-Hansen, Anne Mette Haagensen, Jane Balsgaard, Maria Nicolaisen, Jens Haugen-Johansen, Laila Catharina Debois Clausen, lan Schals, Pia Honoré Hansen, Vibeke Glarbo, Britt Smelvær, Jørgen Teik Hansen, Natalie Megárd, Hjørdis Haack, Pia Mesterton Graae, Finn Richard Jørgensen, Lone Plaetner og Svend Danielsen

Udstillingen blev støttet økonomisk af Rundetaarn og af en underskudgaranti fra Kommunens Kultur- og fritidsforvaltning.

20. juli – 18. august 2002

Kultursammenfald

“Kunst er en verden, vores verden”

Udstillingen er skabt af fire kunstnere: illustrator og maler Julie Brabcova (f. i Prag), maler Marina Salmaso (Italien), maler Mahmoud Al-Ibadi (Irak), billedhugger Ib Braun (Danmark), der ikke alene var venner og havde kendt hinanden i flere år, men som også beundrede hinandens helt forskellige kulturelle egenart. Trods forskellige kulturelle baggrunde byggede de på et fælles humanistisk sigte med kunsten.

Udstilling på initiativ af Ib Braun.

1. september – 17. november 2002

Storbydrømme

En udstilling om Københavns arkitektur 1857-1890.

Udstillingen i Rundetaarn handlede om Københavns arkitektur og byens arkitekter. Et veritabelt byggeboom medførte talrige opgaver til navne som Herholdt, Holm, Klein, Fenger, Meldahl, Dahlerup og mange flere, hvis originale tegninger i Kunstakademiets Bibliotek, Stadsarkivet og så videre blev udstillet, de fleste for første gang.

Stilen i bygningskunsten kaldes “Historicismen”. Arkitekternes drømme om storbyen blev hjulpet økonomisk på vej af stat, kommune, erhvervsliv og private sponsorer, der fik stor indflydelse på byens udvikling.

Omvisning i udstillingen “Storbydrømme” i Rundetaarn bliver tilrettelagt af Skoletjenesten om arkitektur & byen, Undervisningstjenesten på Dansk Arkitektur Center – Gammel Dok.

Udstillingen er opdelt i temaer, som vises i et samspil af tegninger, rejseskitser, fotografier, annoncer og portrætter. Citater om byen samt tidstypiske møbler og genstande er scenografisk opbygget for at udtrykke datidens tidsånd.

Arrangør: Golden Days in Copenhagen. Udstillingskommissær Ida Haugsted, ide og tekst ved Martin Zerlang og udstillingsarkitekt Jens Bertelsen/Erik Møllers Tegnestue.

Udstillingen var støttet af Foreningen Realdanmark.

Bogen ”Storbydrømme” blev udgivet for Golden Days-festivalen.

26. november 2002 – 12. januar 2003

Istanbul
En international spejling

I foråret 2001 tog de fire danske kunstnere til Istanbul for at invitere tyrkiske kunstnere til at deltage i en udstilling i Rundetaarn. Deres mål var at finde kunstnere som kunne udfordre dem kunstnerisk, men også at lade Istanbul med sine 15 millioner indbyggere inspirere dem i deres egne værker.

De fire danskere besøgte både gallerier, kunstinstitutioner, universiteter og kunstsammenslutninger. De blev også inviteret til at besøge mange kunstnere i deres atelier. Seks meget forskellige tyrkiske kunstnere blev valgt til udstillingen. De var en del af den moderne kunstscene i Istanbul og har alle høj international kvalitet.

De 10 kunstnere ville med deres udstilling vise hvordan moderne kunst kommunikerer frit over grænserne. Oplevelsen af kunstnerisk udveksling mellem forskellige lande bygger på nysgerrighed, en nødvendig orientering mod verden og især på åbenhed over for kulturer, der bygger på andre værdisæt.

Deltagere:
Fra Tyrkiet: Billedkunstner lsmet Dogan, billedkunstner Hiiseyin Alptekin, maler og billedhugger Murat Morova, fotograf Nazif Topcuoglu, fotograf Sitki Kosemen og billedkunstner Canan Tolon.

Fra Danmark: Billedkunstner Carin Faaborg, fotograf Ture Andersen, keramiker Better Lübbert og billedkunstner Bente Christensen-Ernst.

Der blev udgivet et katalog med omslag af kalkepapir.