Åbent i dag kl. 10-20

Ablutions of the Tongue – nu online

Dato
26.03.2020
-
06.05.2020
Sted
Bibliotekssalen

Ablutions of the Tongue – nu online

Rundetaarn er midlertidigt lukket, hvilket forhindrer adgang til den aktuelle kunstudstilling “Ablutions of the Tongue”. Til gengæld kan udstillingen nu opleves digitalt, da vi har tilrettelagt en onlinetur rundt i udstillingen, hvor video og tekstmateriale gør det muligt at dykke ned i de forskellige værker. 
Videoværkerne i fuld længde og værkbeskrivelser findes nedenfor.

Ny online udstillingsperiode: 25.03.20-14.04-2020

Kunstudstillingen “Ablutions of the Tongue” består af en række værker fra danske og internationale kunstnere med fælles afsæt i temaer som krop, tilhørsforhold og identitet.

Medvirkende kunstnere: Sian Kristoffersen (DK), Stella Geppert (DE), Katrin Ströbel (DE), Kristina Steinbock (DK), Linda Lazer (N), Lissa Rivera (US) og Peter Birkholm & Michael Schiøler (DK).

“Ablutions of the Tongue” er en gruppeudstilling med danske og internationale kunstnere, som blandt andet gennem film, performance, installation og tegning vil udfordre, strække og gentænke vores forestilling om det normale og det normales modsætning – det, som ikke synes at passe inden for kategorien.

Der befinder sig en magt i at blive set som normal. Det betyder, at man er en del af majoriteten og dermed er med til at influere eller definere det samfund, man er en del af. Man har en stemme, man er synlig eller har endda privilegiet til at eksistere ubemærket, idet man befinder sig inden for en norm.

Men det “normale” er skabt ved at stå i opposition til noget andet: det, der afviger fra normalen. Konsekvenserne af denne dikotomi er mange og har været det igennem historien. Det fører til diskrimination, udelukkelse eller indelukkelse – til afvisning, genopdragelse, landflygtighed og folkemord.

Tag med på en tur rundt i udstillingen her:

“Ablutions of the Tongue” – nu online

Lissa Rivera (US)
Venice Apartment

Værket, som Lissa Rivera har med på udstillingen, er en del af det større fotoprojekt “Beautiful Boy”, som hun har skabt over en årrække. Med dette projekt tager hun sin interesse for fotografiets relation til identitet, seksualitet og køn til et personligt niveau, fordi subjektet for hendes portrætter er hendes partner og muse BJ Lillies. For Rivera er det vigtigt at vise hans femininitet som styrke, og sammen undersøger de via fotomediet feminine fantasier, der har eksisteret gennem historien. Se også Lissarivera.com

Katrin Ströbel (DE)
Tools and Weapons I (Donna), 2020, Tools and Weapons II (Silvia), 2020, Tools and Weapons III, 2020, Agathe 2018, Kopffüßer, 2019/20

Til udstillingen “Ablutions of the Tongue” skaber Katrin Ströbel en række stofskulpturer og fotografier, der forstår det non-normative ved (menneske)kroppen ikke som standard, men som en kvalitet: queerkroppe i en permanent tilstand af elasticitet og forandring. Fragmenterede, udmattede, trætte, inaktive eller forslåede kroppe modsætter sig senkapitalismens krav om effektivitet. Ströbels værker er erotiske og poetiske værktøjer til modstand og hævder derigennem, at skrøbelighed og sårbarhed bliver gavnlige i krisetider. 

Kristina Steinbock (DK)
Divine decadence, darling, 2020, Are you touching me, I thought to ask, 2020

“Divine decadence, darling”
“Are you touching me, I thought to ask”
Foto: Julie Nymann

Videoværket “Divine decadence, darling” er inspireret af cabaretscenerne i begyndelsen af 1900-tallet og bruger disse virkemidler i iscenesættelsen af seksuelle og politiske vidnesbyrd fra de fem medvirkende performere. Intimitet og sensualitet hos mennesker, der lever med fysisk handicap, er emner, der sjældent tales om i samfundet. Værket inviterer beskueren med ind i en surreel iscenesat dokumentarisme, som ønsker at fejre det amourøse og dekadente og samtidig at aftabuisere kroppe med fysisk handicap. Den indsamlede empiri har forgrenet sig over til værket “Are you touching me, I thought to ask”, som er trace-monotopier på papir. 

Linda Lazer (N)
Between Our Body and the Breathing Earth, pt. 1-2

Linda Lazers bidrag til udstillingen er det todelte videoværk “Between Our Body and the Breathing Earth” og en performance af samme navn. Med udgangspunkt i relationerne mellem mennesker og andre arter på planeten udforsker Lazer forbindelsen mellem udbytning af naturen og racisme. Der er et indbyrdes forhold mellem Vestens udvinding af naturressourcer i Vestafrika og kolonialismens historie. Det er denne relation mellem industrielle materialers historie og racialiserede kroppes historie, Lazer beskæftiger sig med.

Peter Birkholm & Michael Schiøler (DK)
Michael Schiøler: Uden Titel, 2019/20 Peter Birkholm: Uden Titel, 2020

Birkholm & Schiøler mødte hinanden over Den Blå Avis i 2016 og har siden samarbejdet om musik og tegning. De har begge diagnosen skizofreni, hvad de tager udgangspunkt i til udstillingen. Gennem tegning og lyd forsøger de at illustrere livet med en psykisk sygdom. Schiølers fokus er at forsøge at udtrykke og konkretisere livet med skizofreni, hvor Birkholms fokus er at undersøge hallucinationens realitet gennem dokumentariske skitser. I det tilhørende lydværk forsøger kunstnerne sammen at sætte ord på deres mere eller mindre abstrakte oplevelser. 

Lydværk: Uden titel (to monologer)
Michael Schiøler & Peter Birkholm
13:29 min., 2020

Sian Kristoffersen (DK)
Mythoplokos

Installationen “Mythoplokos” tager udgangspunkt i den græske bronzestatue af kejserinde Aquilla Severa og statuens indre liv. Statuen er beskadiget, og der er flere teorier om, hvordan det er sket. I sin beskæftigelse med statuen arbejder Kristoffersen her med idéen om forbundethed på tværs af tid og rum; med forestillingen om en membran, der bliver brudt mellem objekternes og menneskenes verden. Værkerne iscenesættes i et interior-lignende tableau bestående af lyd, tekstil og bronze. 

Stella Geppert (DE)

InsideT, 2020 (video)
InsideT Learning from the Body, 2020 (performance)

Med sin nyeste performance “InsideT” tager Stella Geppert udgangspunkt i, hvordan oplevet og transgenerationelt trauma kan sætte sig i og forandre kroppen. Til performancen har hun skabt beklædning, der styrer performernes bevægelse og holdning, og som dokumenterer det gennem aftegninger på papir. Mellem øjeblikke af frustrerende opløsning og frigørelse indskriver kroppens bevægelser sig energisk i udstillingsrummet i, hvad ender som store tegninger.

De tyske kunstneres deltagelse er en del af det dansk-tyske kulturelle venskabsår 2020, læs mere

Udstillingen er støttet af: Rundetaarn, Statens Museum for Kunst, Goethe-Institut Dänemark, Rådet for Visuel Kunst, Københavns Kommune og L.F. Foghts Fond og sponsoreret af Samsung, Premium Beer og Husted Vin.

Inden udstillingen lukkede ned, som resten af Rundetaarn, nåede den at få nedenstående to anmeldelser:

Fra onlinesitet Kunsten.nu: https://kunsten.nu/journal/udstillingen-ablutions-of-the-tongue-vil-nedbryde-normskel-det-er-lettere-sagt-end-gjort/

Fra online sitet I DO ART https://www.idoart.dk/kalender/gruppeudstilling-ablutions-of-the-tongue?fbclid=IwAR0LI-SALo4_fDh4No0WM6tDZ_ZPMf6yRAnIwVlqg3iodycYb4LIhSsrrnY

Tilmeld dig Rundetaarns nyhedsbrev

Få viden, inspiration og seneste nyt om tårnet, udstillinger og aktiviteter i din indbakke.