Åbent i dag kl. 10-20

Open Call for udstillinger

Siden 1987, hvor Bibliotekssalen åbnede i sin nuværende form, har Rundetaarn kunnet præsentere et varieret program bestående af skiftende udstillinger og kulturarrangementer som koncerter, festivaler og events. Bibliotekssalen har huset mere end 270 udstillinger, som kan ses her.

Rundetaarn annoncerer årligt et Open Call for udstillinger i Bibliotekssalen, og inviterer kunstnere, designere, arkitekter, formidlere og forskere inden for historie, naturvidenskab og humaniora til at ansøge om en udstillingsperiode.

Ansøgningen skal præsentere en hel, samlet udstillingsidé – det er ikke muligt at ansøge med enkelte værker for at blive udvalgt til en gruppeudstilling.

Deadline for ansøgning om en udstillingsperiode i 2026 er 1. november 2024.
Rundetaarn tager imod ansøgninger fra juni 2024.

Ansøgninger

Ansøgningsfristen er én gang årligt.

Alle ansøgninger om udstillinger i Rundetaarn skal godkendes af Rundetaarns bestyrelse.

Læs mere om OPEN CALL og udstillingsbetingelser her

Bestyrelsen ønsker at modtage materiale digitalt med beskrivelse af idé, udformning og begrundelse for udstillingens relevans i Rundetaarn. Ansøgninger sendes til programchef Ditte Marie Lund, hvorefter ansøgningerne behandles og pladserne fordeles.

Inden ansøgningen indleveres, kan Rundetaarn besvare alle praktiske spørgsmål og guide i ansøgningsprocessen. Ansøgere er også velkomne til at komme forbi og opleve rummet.

Ansøgninger og spørgsmål stiles til:
Programchef Ditte Marie Lund, dml@rundetaarn.dk

Opsætning:
Udstillingstekniker Jeppe Sørensen, js@rundetaarn.dk

Bibliotekssalens arkitektur

Rundetaarn tilbyder et af byens smukkeste rum for udstillinger. Vi modtager med stor taknemmelighed hvert år mange udstillingsansøgninger, og de, som tildeles en udstillingsperiode, får ofte støtte fra fonde. Hovedparten af udstillingerne er normalt eksternt organiseret og betalt, og Rundetaarns hjælpsomme personale støtter hver enkelt udstilling med bistand på forskellig måde. Udstillingen opsættes i den midterste del af Bibliotekssalen, mens den forreste del er butiksområde og reception. Bagerst i lokalet holdes apsis fri til 150 siddepladser for publikum til koncerter og kulturarrangementer. Udstillingen må dog gerne benytte væggene i apsis for ophængning af kunst.

Rummet kan indrettes meget forskelligt, og Rundetaarn råder over et antal mobile vægge og podier til rumdeling. Bibliotekssalens loft har også udtag til lysskinner samt ophæng, så udstillingerne kan tage meget forskellig form takket være de fleksible løsninger.

Download plan over Bibliotekssal

Program

Udstillinger står sjældent alene i Rundetaarn, men ledsages af et spændende program af kulturoplevelser. Flere arrangementer er mere eller mindre faste bidrag til planlægningen af året. I forbindelse med den enkelte udstilling arrangerer vi for eksempel en Tower Talk ud fra den tanke, at der altid er mere at sige om en udstilling, og at ingen kan gøre det bedre end den kunstner, der har lavet værkerne, eller den kurator, der har udvalgt dem. Vi inviterer derfor sammen med udstillerne publikum til at høre tankerne bag den aktuelle udstilling med mulighed for spørgsmål i en uformel atmosfære.

Udstillingerne har ofte også selv et tilknyttet program, som breder oplevelsen ud til gæsterne gennem talks, foredrag, performances eller temaworkshops. Det er der rig mulighed for at gøre, både i og uden for tårnets åbningstid. Også partnerskaber med andre museer, aftenskoler eller institutioner kan være oplagt.

Formidling

Et bredt program af udstillinger tiltrækker alle typer gæster til tårnet. Og det er også værd at bemærke, at mange af vores gæster kommer med et andet formål end at opleve udstillingen. De ønsker at se Rundetaarn, udsigten og historien. Oplevelsen i Bibliotekssalens udstilling bliver derfor et ekstra lag i besøget, og udstillere har unik mulighed for at vise deres kunst til et publikum, som sjældent kommer i kunsthaller eller på kunstmuseer.

Grupper fra skoler er der mange af, og der kan være en stor og spændende opgave i at udarbejde et materiale, som skoleklasserne kan få før besøget, eller imens de er her. Rundetaarn hjælper gerne med at gennemse materiale eller tale om mulighederne.

Der er utallige måder at formidle en udstilling på. Rundetaarn ønsker, at udstillere indtænker formidling, så der som minimum er en guide, prisliste, værkskilte eller introtekst. Tårnets gæster er fra både ind- og udland, familier, unge og ældre – mange for første gang – andre er hyppigt i tårnet som årskortholdere eller dedikerede kunstinteresserede.

Børnespor

I de senere år har vi brugt ferier og højtider som anledninger til arrangementer og værksteder dedikeret tårnets mindste gæster. Det er ambitionen, at Rundetaarn skal være et kulturtilbud, som altid er relevant for en familie. Det nyudviklede koncept familiedage er en hjørnesten i den forbindelse, og vi vil hellere end gerne samarbejde med udstillere om en skræddersyet familiedag i tråd med kunsten og værkerne i Bibliotekssalen. Styrken i tårnets program er variationen og bredden, men ved at slå fast, at Rundetaarn også er børnenes tårn, sikrer vi, at det eventyrlige bygningsværk fortsat er levende kulturarv i bevidstheden hos de små – og forhåbentlig også når de bliver store.

Grafik og kommunikation

Til hver udstilling skal der skabes en grafik, baseret på Rundetaarns grafiske identitet og skabelon. Denne opgave varetager og bekoster Rundetaarn, og alt materiale godkendes i samarbejde med udstiller. Foruden bannere og søjle på billetluge udarbejdes en lille plakat og flyer med tekst på dansk og engelsk.

I samarbejde med udstiller aftales udsendelse af pressemeddelelser, invitationer, SoMe og øvrig kommunikation. Det er vigtigt for Rundetaarn, at alt materiale udsendt af udstiller bliver sendt til Rundetaarns orientering og godkendelse. Bemærk for eksempel, at Rundetaarn skrives med dobbelt-a og ikke å.

Opsætning

Transport og opsætning er udstillers ansvar, og nogle udstillinger er påkrævet hjælp udefra såsom løft af tunge genstande ved professionelle flyttefolk. I alle tilfælde må udstiller gerne invitere eget crew, men Rundetaarn har også et hold af hjælpere, som gerne er med i både rådgivning og ophæng.

Rundetaarns udstillingstekniker, Jeppe Sørensen, er med i de planlæggende møder i året frem til udstillingen, og han har en gruppe assistenter med på udstillingsskift, som arbejder hurtigt, da perioden til opbygning er på blot fire dage, nedtagning én dag.

Da udstillingerne fremvises i et levende tårn, så skal sikring af genstande ske med hensyn til publikums sikkerhed. I tilfælde af skrøbelige genstande rådgiver Rundetaarn gerne, da gæsterne er nysgerrige.