Åbent i dag kl. 10-18

Udstillinger 1989

Årets sidste udstilling ”Mennesket og Tiden” var Rundetaarns egen. Den fik et liv efter tårnet som plancheudstilling på 7 museer landet rundt – suppleret med egne genstanden.

14. januar – 5. februar 1989

Klemt mellem Himmel og Jord

Udstilling arrangeret af to billedhuggere og fem malere. Alle elever fra Kunstakademiet i København på nær én, der var autodidakt. Udstillingen skyldtes initiativ fra Line Taarnberg.

Deltagere: Seks elever fra Kunstakademiet: Bjørn Ignatius Øckenholt, Didder Geisler, Jens Otto Hansen, Lars Høeg, Line Taarnberg, Tina Wedel og en gæst: Susanne Holck Rasmussen.

Støttet af Bikubenfonden.

Billede fra artikel af Tina Jørstian i NYT, 15. august 1989

12. februar – 5. marts 1989

Firkanter i Rundetårn

Utraditionel iscenesat udstilling på rustent jern med værker fra 34 kunsthåndværker. Arrangeret af DKL – Dansk Kunsthåndværkeres Landssammenslutning. Arbejdsgruppen bestod af guldsmed Dorit Jeppsson og tekstilkunstner Marianne Schou Nielsen.
For udstillingens iscenesættelse og opsætning stod journalist Lillian Simonsen og kostumier Trine Walther. Lysdesign Jan Steffensen.

Deltagere: Aase Haugaard, Agnete Dinesen, Anna K. Johansdottir, Anne Vibeke Berland, Bente Bonné, Berthe Forchhammer, Betty Engholm, Birgit Birkkjær, Birgit Hell Hansen, Birgitte Bøjreson, Birte Troest, Britta Madsen, Dorit Jeppsson, Dorrit Rossel, Else Leth Nissen, Elspeth Waddington, Eva Castberg, Gerd Baarstrøm, Gisken Gross, Hanne Axelsson, Hanne Galschiøt, Hans Børjeson, Inger Barslund, Jenny Hansen, , Jørgen Fenger, Jørgen Hansen, Jørgen Karlsen, Karin Michelsen, Lillian Simonsen, Lisbeth Nordskov, Lise Frølund, Malone Dietrich, Maren Wiese, Marianne Schou Nielsen, Sonja Bossen Jakobsen, Thordis Frølund, Trine Walther, Ulla Sonne og Vibeke Lindhardt.

Økonomisk støtte fra Illumfondet, Kulturministeriet, Nationalbankens Jubilæumsfond af 1968 og Tuborgfondet.

Udstillingskatalog med forord af Lisbeth Tolstrup

 

18. marts – 9. april 1989

Liv med Lito
fra Bjørn Rosengreens værksted

Udstilling omfattende omkr. 85 grafiske værker af 25 kunstnere som litograf Rosengreen har været med til at fremstille.
I udstillingen var opstillet en stenpresse, hvor trykker Jensen dagligt stod og arbejdede. Et af Herups værker blev færdigtrykt under udstillingen.
Sammen med Asger Jorn har Bjørn Rosengreen udført henved 70 litografier, hvoraf en snes stykker af de mest sjældne blev udstillet. Af andre Cobra-malere var Henry Heerup præsenteret med bl.a. sine farverige Humoresker og Årstiderne, og Egill Jacobsen med bl.a. Maskernes Dans. Endvidere vistes litografier af Ejler Bille, Carl-Henning Pedersen, Mogens Balle, Sonja Ferlov Mancoba og Cobra-gruppens yngste medlem belgieren Pierre Alechinsky.
Derudover kunne man se resultater af samarbejde med surrealisten Wilhelm Freddie, Sven Dalsgaard, Poul Gadegaard, Frede Christoffersen samt plakater i litografisk udførelse i samarbejde med henholdsvis daværende tronfølger Prinsesse Margrethe og Marc Chagall.
Fra den yngre generations kunstnere vistes nogle af Per Kirkebys tidligste litografier, arbejder af Tonning Rasmussen, Seppo Mattinen samt Walasse Ting, med hvem Bjørn Rosengreen havde arbejdet med gennem 25 år.

Udstillingskatalog med litografiets historie

15. – 30. april 1989

Syd for Grænsen

Udstilling arrangeret af Grænseforeningen i anledning 125-året for slaget ved Dybbøl.
Udstillingen bestod af primært plancher, der viste livet for de 50.000 dansksindedes hverdag syd for grænsen.
Udstillingen var suppleret af en model af slaget ved en af skanserne for 125 år siden.

6. maj – 4. juni 1989

Fotografer ser sig selv
73 selvportrætter

Udstilling i anledning af 150 året for fotografiets oprindelse, 73 fotografer fra skandinavien deltog i udstillingen, hovedsaglig fotografer fra Danmark,

Udstilling arrangeret af Tove Hansen og Suste Bonnén.
Alveng, Dag (norsk), Askegaard, Anders (dansk), Bak Jensen, Per (dansk), Bernild, Bror ( dansk), Bo, Morten (dansk), Bonnen, Suste (dansk), Buchwald, Michael ( dansk), Buchert, Nanna Bisp (dansk), Cogne, Hans (svensk), Dalsgaard, Sven (dansk), Diederichsen, Ulla (dansk), Ehrs, Bruno (svensk), Enghoff, Tina (dansk),
Engström, Anne-Li (svensk-dansk), Faltin, Annette (norsk), Fich Pedersen, Kirsten (dansk), Folkver, Per (dansk). Fornåker, Barbro, (svensk), Geierstam, Bengt af (svensk), Gorwitz, Kari [norsk), Grøndahl, Marianne (dansk),
Hammarskiöld, Hans [svensk), Hauer, Ulla (dansk), Hirsch, Walter [svensk), Hein Pedersen, Ole [dansk), Huber, Martina [svensk), Huss, Torben [dansk), Johansen, Fie (dansk), Johansson, Gerry (svensk), Jokisalo, Ulla (finsk), Kapa (Martti Kapanen) (finsk), Karlsson. Annica (svensk), Klein, Kirsten (dansk), Kurtzweil, Tove (dansk),
Levand, Helene (norsk), Lie, Henny (norsk), Lundquist, Monica, Mertz, Susanne (dansk), Mc lntyre, Stuart (engelsk-dansk), Mydtskov, Rigmor (dansk), Møller, Mimsy (norsk), Hansen, Kissen Møller (dansk), Møller Rasmussen, Steen (dansk), Nasri(fransk-dansk), Nielsen, Gregers (dansk), Olebring, Anki (svensk). Poijarvi, Sari (finsk), Ponsaing, Eli (dansk), Reistad, Nina (norsk), Rivad, Viggo (dansk), Roos, Jørgen (dansk), Savio, Helena (finsk-svensk), Saxgren, Henrik (dansk), Schmitz, Helene (svensk), Schröter, Karl-Roland (tysk-svensk)., Sejr, Jørgen (dansk), Selsing, Jo (dansk), Serck-Hansen, Fin (norsk), Steffensen, Erik (dansk), Steincke, Lis (dansk), Stolpmann, Brigitte (tysk-norsk), Svendsen, Søren (dansk), Theilgaard, Kirstine (dansk), Thrane, Finn (dansk), Tollan, Anja (dansk),
Wiktorsson, Håge (svensk), Winkel, Niels (dansk), Winther, Richard (dansk), Waelgaard, Line (norsk) og
Aasmul, Inge (dansk)

Katalog med forord af Suste Bonnén og Tove Hansen

10. juni – 2. juli 1989

Jovan Obican (1918-1986) fra Dubrovnik

”Billederne er hele små fortællinger, eventyr og legender. De fortæller om livet ude i småbyerne i Jugoslavien med deres traditioner og samtidig er de så almengyldige, at de kan sammenlignes med vores egen Storm P., vagabondtypen med lapper på tøjet og småfugle flyvende omkring sig”
Udstilling blev arrangeret af kunstnerens søn Lazar Obican, der skiftevis boede i Dubrovnik og Florida. Kontakten til Rundetaarn gik gennem kunstnerens danske ven Bjørn Palnæs Hansen, Frederiksberg.

Udstillingskatalog på dansk og engelsk

8. juli – 6. august 1989

Henrik Ibsens værker

Nordisk Kulturformidling udstillede norske billedkunstneres fortolkninger og Universitetsbiblioteket i Oslo viste førsteudgaver.
Første del af udstillingen bestod af Henrik Ibsens samlede værker der var udgivet i pragtudgave i fem bind hver i 171 eksemplarer. Teksten var håndsat og fem norske kunstnere leverede originalgrafik. Litografierne udstilledes separat.
Anden del af udstillingen bestod af plancher om Henrik Ibsens liv i Rom.
Udstillingen var arrangeret af Lars Brandstrup, Nordisk Kulturformidling i Moss i Norge.
Medvirkende kunstnere: Frans Widerberg, Håkon Bleken, Jens Johannessen, Knut Rose og Ørnulf Opdahl.

Katalog vedr. første del

Katalog til anden del ”Ibsen i Italia”

12. august – 10. september 1989

Guld og grønne stoffer

Udstilling arrangeret af afgangsholdene på Guldsmedehøjskolen og Tekstillinien på Skolen for Brugskunst. Da tekstillinjen kun havde 8 på afgangsholdet, havde de kontaktet Guldsmedehøjskolen for at udstille sammen. Ansøgning fra Helle Abild. Udstillingen blev senere vist på Hjørring Kunstmuseum

Deltagere:
Tekstilformgivere: Anne Heegaard, Anne Mette Hvidaa Bertelsen, Hanne Andersen, Helle Abild, Kirstine Vaaben, Iben Grünbaum, Rikke Kjølsen og Victor Munoz
Guldsmede: Jesper Skriver Jensen, Katrin Didriksen, Hans Henrik Petersen, Louise Grønlykke, Marc Carlsson, Paul Jensen, Tina Richter, Tom Jørgensen og Vibeke Krause

Udstillingskatalog

6. oktober 1989 – 7. januar 1990

Mennesket og Tiden

Udstilling om hvad Tiden gør med os og hvad vi gør med Tiden.

Udstillingen forsøgte bl.a. at spore vores tanker ind på tidsbegrebet i dagligdagen. Alle mennesker – bortset fra de allermindste – har på en eller anden måde tiden som baggrund for hvad de gør og tænker.
Tema ”Tid” var aktuel, uafhængig af hinanden skabtes udstilling med samme titel på Teknisk museum i Helsingør og på Läckø Slot i Sverige.

Kulturhistorisk og kunstudstilling produceret af Rundetaarn. Udstillingen blev udarbejdet af cand.mag. Allan Schmidt. Ide og koordination: Jesper Vang Hansen. Udstillingsarkitekt: Solveig Ellegaard.

Samtidig med udstillingen i Rundetaarn blev produceret en plancheudstillingen, der blev vist på Skive Museum (febr.-marts 90), Maribo Museum (april-maj 90), Sønderborg Slot (juni-august 90), Haderslev Museum (oktober-november 90, Lolland-Falsters Stiftsmuseum (april-maj 90) ), Møntergården i Odense (sommeren 1991) og Kalundborg og Omegns museum sept-oktober 92.
Der blev udgivet et katalog og udfærdiget skoleopgaver

Udstillingskatalog

Skoleopgaver for 3.-5. klassetrin og 6.-10. klassetrin