Åbent i dag 10-20.

Udstillinger 1997

Året bød på to udstillinger med finske kunstnere. Rundetaarn lagde plads til en samlet udstilling af seks mindre lokalhistoriske udstillinger fra Kulturbyåret 1996. “Mod lys og luft” banede måske vejen til et helt nyt museum for Københavns omegn.

8. februar – 16. marts 1997

Rejse mod lys og luft
– historier fra Københavns forstæder

Udstillingen var oprindelig seks mindre deludstillinger, der blev vist under Kulturbyåret 1996 på lokalhistoriske arkiver/museer i Søllerød, Hvidovre, Herlev, Værløse, Ballerup og Høje-Taastrup. Formålet var samarbejdet mellem de små institutioner og derved skabe et større amtsmuseum, der havde værksteder, skoletjeneste og andre faciliteter som i høj grad savnedes i Københavns omegn.

Arrangør Københavns Amtsmuseumsråd i samarbejde med lokalarkiverne og museerne ved Eliza Fonnesbech-Sandberg og Peter Sorenius.
Udstillingen blev støttet af Københavns Amts Kulturfond og Familien Hede Nielsens Fond samt kommunerne Ballerup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Søllerød og Værløse.

22. marts – 27. april 1997

Nordlys

Harald Moltkes nordlysmalerier i videnskabshistorisk perspektiv

I anledning af DMI’s 125 års jubilæum udstilledes instituttets 26 nordlysmalerier, udført 1899-1901 af maleren Harald Moltke på ekspeditioner til Island og Finland.

På udstillingen vises også instrumenter, som var med på ekspeditionerne og instrumenter, som var benyttet til studiet af den øvre atmosfære og de magnetiske forhold. Endvidere vistes en model af Danmarks første satellit Ørsted, som opsendtes i 1997 og hvis formål var at skaffe yderligere information om Jordens magnetfelt og dets virkninger og derigennem også om solaktivitetens påvirkning af vejr og klima samt om nordlysfænomenet.
Udstillingsorganisator var Margit Bentzen

3. maj – 8. juni 1997

Dansk Tekstilkunst & Design

Udstillingen var anden del af FIO BRAZIL, som startede i Rundetaarn i september 1995, hvor brasiliansk tekstilkunst blev vist det danske publikum.
Nu var det de danske tekstilkunsteneres og designeres tur til at præsentere dansk tekstilkunst, kunsthåndværk og design for et brasiliansk publikum, men inden udstillingen rejste til Sao Paolo, vistes den i Rundetaarn.

“Fio 2 Brazil” var sammensat som en vifte af forskellige udtryk indenfor det tekstile område. Der udstilledes trykte couponer, produktionsklart design vist på møbler, gulvtæpper, vævede billeder, flettede installationer og skulpturel beklædning.
Alle udstillere er udvalgt af en dansk og brasiliansk jury.
Udstillingens design og åbnings-installationen – “A Letter to Brazil” – var udformet af scenograf Dorte Holbek som et beskrivende brev fra og om Danmark til Brasilien.

Udstillingen var arrangeret af væver Malone Dietrich, Gina Hedegaard Nielsen & Dorthe Sigsgaard.

Det forlyder, at da den danske udstilling ankom til Brasilien var der visse problemer, der skulle løses inden et egnet udstillingssted blev fundet.

Støtte fra Designfonden, Udenrigsministeriet, Namarks Nationalbanks jubilæumsfond, Københavns Kulturfond og Center for Dansk Billedkunst.

Annette Bendixen, Birgit Birkkjær, Ville Clemmensen, Lotte Dalgård, Malone Dietrich, Anne Marie Egemose, Sharon Fisher, Lisbeth Friis, Torill Ruud Galsøe, Lisbeth Græm, Jenny Hansen, Jette Hartvig, Ane Henriksen, Dorthe Østergaard Jakobsen, Annette Jersild, Inge Lindqvist, Puk Lippmann, Gina Hedegaard Nielsen, Kirsten Nissen, Janne Wendt Schelske, Ann Schmidth-Christensen, Charlotte Schrøder, Dorthe Sigsgaard, Grethe Sørensen, Tine Whitta og Grethe Wittroch.

19. juni – 27. juli 1997

Den finske arkitekt Juha Leiviskä

Arkitekturudstilling bestående af plancher og modeller af Juha Leiviskäs vigtigste bygninger.

Juha Leiviskä (født 1936) er især kendt for sine sakrale bygninger, men hans arbejder omfatter også adskillige kunstmuseer, huse, byplaner, en ambassade, et bibliotek, en daginstitution, en kontorbygning etc. Hans bygningsværker er præget af samspillet mellem lille og stor, åben og lukket, intim og formel, privat og offentlig.

I 1995 modtog Juha Leiviskä Carlsbergs Arkitekturpris.

Den 19. juni blev der afholdt et seminar for indbudte arkitekter og publikum.

Udstillingen var arrangeret af Det finske arkitekturmuseum i samarbejde med Det finske Kulturinstitut i København ved Arja Sørensen.
Konsulent for udstillingen og i vis grand også arkitekt var arkitekt Jørgen Raaschou-Nielsen

1. – 24. august 1997

Finsk tekstilkunst

Maija Lavonen

Udstilling med billedtæpper og øvrige tekstiler af Maija Lavonen, der er født i Finland i 1931 og blev i 1996 “Årets Tekstilkunstner” i Finland.
Maija Lavonen har designet møbeltekstiler for industrien, bl.a. for Marimekko og Tampella. Hun arbejder nu som selvstændig kunstner.

Udstillingen blev arrangeret af Finlandsinstituttet i København, som også arrangerede koncert med Camilla Nylund og Marita Viitasalo den 17/8.

30. august – 14. september 1997

Biblioteket år 2002

Dit redskab til viden og kultur.

De Danske Biblioteker inviterede til et 14-dages “bibliotekseksperimentarium”, hvor der blev sat fokus på bibliotekernes nye opgaver og muligheder i informations-samfundet. På samme tid var der verdenskongres for bibliotekarer i Bella Centeret
Udstillingen skulle vise publikum hvad man kunne forvente af bibliotekerne i 2002 ved hjælp af den ny informationsteknologi. Rundetaarn blev udbygget med den nyeste netforbindelser. Publikum kunne søge på Internettet på egen hånd og besøge danske og internationale netværk og databaser. Man kunne få vejledning i billedscanning eller læse bog fra Netbogklubben.
De Danske Biblioteker viste hvordan man på nogle kunne få viden og kultur som i år 2002 vil kunne findes på alle biblioteker.
Udstillingsarkitekt. Søren Munch Mikkelsen
Skulptur af jordkloden udført af Kit Kjærbye
Arrangører var IFLA 97 (Libraries and Information for Human Developmant) Hellen Niegaard.
Medvirkende: Kongelige Biblioteks Kort og Billedsamling, Skolebibliotekscentralen, Databiblioteket, Københavns Kommunes Hovedbibliotek, Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Biblioteks og Københavns Kommunes Bibliotekers Studenterbiblioteket på Panum, Statsbiblitekets Mediesamling, Dansk Musik Biblioteks Forening, Dansk Musik Informations Center, Silkeborg Bibliotek og Danmarks Blindebibliotek.

20. september – 19. oktober 1997

Kærlighed i Rundetaarn

Udstilling skabt af 44 børnebogs-illustratorer, der alle var organiseret i Dansk Forfatterforening.
Hvor forfattere udtrykker sine følelser i ord bruger illustratorerne/billedkunstere symboler, farver og figurer til at sige det samme.

Forfatter Kåre Bluitgen lavede en tekst, der bandt billederne i udstillingskatalog (og udstillingen) sammen. Det blev til en fortælling om kærlighed i Rundetaarn. En bog for børn og voksne om hvad man kan møde i det helt specielle tårn med hjertet på midt i Dronningens København.

Arrangør: Illustratorerne i Dansk Forfatterforening v/ Bente Olesen Nystrøm
44 deltagere: Peter Bay Alexandersen, Pernille Kløvedal Helweg, Ib Spang Olsen, Hanne Bartholin, Helle Vibeke Jensen, Anne Pedersen, Bente Bech, Søren Jessen, Birde Poulsen, Niels Bo Bojesen, Dorte Karrebæk, Dorte Salicath, Lis-Eva Klausbøl, Lisbeth Stevens, Julie Kyhl, Jesper Tom-Petersen, Kresten Krum Byskov, Vibeke Kyhl, Stinne Teglhus, Bodil Carstensen, Hanne Kvist, Pia Thaulov, Charlotte Clante, Mette Brahm Lauritsen, Anita Tidermann, Rina Dahlerup, Mats Letén, Eva Wulf, Annette Bering Liisberg, Ilona Ösz, Anne Mette Edeltoft, Winnie Meisler, Ida Gantriis, Babara Gress, Per Tønnes Nielsen, Lotte Nybo, Inge-Lise Hauerslev, Bodil Nygaard, Irene Hedlund, Susanne P. Dal, Bente Olesen Nystrøm, Grete Lis Hansen og Carl Qvist Møller.

Udstillingskatalog ”Himmelbrønden” med fortælling af Kåre Bluitgen

 25. oktober – 23. november  1997

Et Palladiensk landskab

31 modeller af arkitekten Andrea Palladios bygningsværker, der vistes på udstillingen, tilhørte samlingen på Palladio Museet, der i 90’erne var åbnet af “Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio” og Veneto regionens Soprintendenze i Palazzo Barbaran da Porto i Vicenza. Det var hovedværker i arkitekturen, som har haft stor betydning helt op til vore dage.

Udstillingen præsenterede for første gang det danske publikum for et mere omfattende syn på Palladios arbejder.

Andrea Palladio er en af renæssancens største arkitekter. Hans arbejder, der for størsteparten findes i og omkring Vicenza i Norditalien, spænder fra paladser til villaer, fra huse til kirker. Palladio mente at arkitektur skulle baseres på et harmonisk samvirke mellem det dekorative og det anvendelige. Hans værker er tæt forbundet med Veneto regionens historiske, økonomiske og politiske liv. De forandrede “landhuskulturen” og gjorde den verdenskendt.

Arrangør: “Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio”, Commune di Vicenza, Det Italienske Kulturinstitut og Det Kgl. Danske Kunstakademi.

Udstillingen blev økonomisk støttet af en række sponsorer fra Vicenza.

Udstillingskatalog på engelsk

29. november 1997– 11. januar 1998

Julekrybber fra Kraków i Polen

Kraków har en lang tradition for at fremstille julekrybber. Allerede i 1200-tallet ved man, at der i byen er fremstillet krybber og Europas ældste krybbefigurer stammer da også fra Kraków og er fra midten af 1300-tallet.

I slutningen af 1700- og i begyndelsen af 1800-tallet fik krybberne en øget popularitet. Fra at være en kirkelig skildring af Kristi Fødsel, udvikler julekrybberne sig til også at være et socialt og politisk instrument. Gennem tekster fremførte sanggrupper idéer og historier fra samtiden. Traditionen udvikledes og der opstod endda kabaret’er, der skabte satiriske tekster og som kæmpede for at beholde det frie ord. Mange af disse tekster og musik blev kendt udenfor Polens grænser.

Murere, kobbersmede og stenhuggere kunne via julekrybberne skabe sig et ekstra økonomisk udkomme i vintertiden. Man konkurrerede om at skabe de bedste krybber. I nyere tid er den tradition genoplivet af Det historiske Museum i Kraków. Museets samlinger bliver forøget hvert år med nye og fantastiske julekrybber. Det er fra denne samling, udstillingen i Rundetaarn er skabt.

Kraków er udvalgt til at være Europæisk Kulturby år 2000 og der vil i den forbindelse blive arrangeret forskellige kulturelle aktiviteter i Rundetaarn og andre steder i København.

Arrangør: Det historiske Museum i Kraków i samarbejde med Den Polske Ambassade i København.

Udstillingskatalog