Åbent i dag kl. 10-20

Udstillinger 2006

Rundetaarn viste i løbet af 2006 vist i alt otte udstillinger med i alt 182 kunstnere. Alle udstillinger var eksternt arrangeret og finansieret. 2006 var et godt år: Her var koncerter, et seminar og foredrag i tilknytning til udstillingerne. På denne måde kunne Rundetaarn tilbyde mere end bare udstillingsplads.

28. januar – 12. marts 2006

P.V. Jensen-Klint

Murstenens Mester – en kompromisløs multikunstner, en nytænker, der førte an på vejen mod det moderne gennembrud inden for arkitektur og møbelkunst.

Jensen-Klint var ikke kun manden bag nogle bemærkelsesværdige bygningsværker, men lagde også grunden til de berømte Le Klint skærme. Derudover havde han en omfattende møbelproduktion og udførte en lang række keramiske og grafiske arbejder. I alt, hvad han gav sig i kast med, kæmpede han konstant for at opnå det højeste kunstneriske niveau helt ned til den mindste detalje.

Arkitekt Thomas Bo Jensen stod bag udstillingen i samarbejde med grafikeren Michael Jensen. Thomas Bo Jensen udgav et storværk om P. V. Jensen-Klint,  på Kunstakadamiets Arkitektskoles Forlag, samtidig med at udstillingen åbnede.

Udstillingen blev støttet af: Margot og Thorvald Dreyers Fond, Fonden Realdania, Statens Kunstfond, Knud Højgaards Fond, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond (af 1968) samt Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond.

Anne Linnet i Rundetaarn, 2006. Foto: Jesper Vang Hansen

18. marts – 23. april 2006

Kvindebilleder – Anne Linnets malerier fra starten af det nye årtusinde

Anne Linnets udstilling bestod af et udvalg af hendes malerier fra Skagen, København og Sydfrankrig, portrætter såvel som landskaber.

Anne Linnet har tegnet og malet lige så længe, som hun har skrevet sange, men fra årtusindeskiftet mere seriøst og eksperimenterende i det visuelle udtryk.
Anne Linnets billeder er stærke og optimistiske, og har en ”god energi”, som hun ønskede at give videre til sit publikum.

I forbindelse med udstillingen arrangerede Anne Linnet to koncerter med gamle og helt nye sange. Den første koncert afholdtes den 20. april i Trinitatis Kirke og den anden i Rundetaarn lørdag den 22. april.

29. april – 5. juni 2006

Tid til

21 tekstilkunstnere var inviteret til at fundere over ”Tid” og ”Prædikeren lærer at alting i Verden har sin tid, som Gud forordner og styrer” (Prædikernes Bog kapitel 3).

I udstillingskonceptet var der ingen retningslinjer for værkernes form og størrelse, kun et krav om, at de tanker, kunstnerne gjorde sig omkring deres værker skulle formuleres i ord og udstilles på lige fod med det visuelle udtryk. Sådan at ord og billeder skabte en dialog i udstillingen.

Idéudvikling og udstillingskoordinatorer: Ellis Hinz-Berg og Lone Villaume.
Deltagerne var inviterede tekstilkunstnere fra Danmark, Norge, Spanien og USA, der alle arbejder med formsprog indenfor områderne væv, tryk og papir.

Udstillingen er støttet af: Nationalbankens Jubilæumslegat, Augustinus Fonden, L.F. Foghts Fond, Frimodt-Heineke Fonden og Tuborgfondet.

De 21 kunstnere var: Kari Guddal, Ane Henriksen, Grethe Wittrock, Inge Lindqvist, Annette Graae, Vibeke Lindhardt, Mary Mazzoti, Ana Bellido, Charlotte Østergård, Anette Bendiksen, Jenny Hansen, Grete Sørensen, Anne Fabricius, Bitten Hegelund, Kis Nielsen, Lone Villaume, Ellis Hinz-Berg, Hans Christian Rasmussen, Malene Christiansen, Jette Hartvig og Åse Ljones.

Der blev udgivet et udstillingskatalog på 58 sider.

18. juni – 6. august 2006

Striber til stol og krop

Stoftrykker- og Væverlaugets 60-års jubilæumsudstilling. Udstillingens idé og tema var skabelse af stofbaner og betrukne hynder. I alt 56 tekstilkunstnere, heraf 15 inviterede, deltog i udstillingen. De deltagende laugsmedlemmer blev udvalgt af en censurkomité.

Udstillingen blev organiseret af Anja Rykind-Eriksen, Anne Mette Larsen og Kirstine Schou-Jørgensen. Anna Fabricius Møller stod for opsætningen af udstillingen.

Der blev udgivet et katalog.

Udstillingen blev støttet af Gabriel A/S, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, Knud Højgaards Fond, Højesteretssagfører C.L. Davids legat for slægt og venner, Tuborgfondet, Københavns Billedkunstudvalg, L. F. Foghts Fond og Thomas B. Thriges fond.

De 15 inviterede kunstnere: Lotte Dalgaard, Elisabeth Hagen, Grethe Wittrock, Bitten Hegelund, Lene Frantzen, Sonja Bossow Jakobsen, Stine Skytte Østergaard, Thea Bjerg, Karen Mimi Boelsbjerg, Anne- Birgitte Hansen, Karina Nielsen, Lotte Myrthue, Charlotte Buch, Vibeke Rohland, Mette Kaa

Udstillere (laugets medlemmer): Niels Riff Andersen, Inger Bagger, Anne-Marie Bech, Eva Castberg, Marianne Ejlerskov, Berthe Forchhammer, Tove Goth, Hans-Jørgen Gregersen, Dorthe Greisen, Jette Grünberger, Sonja Hanemann, Brith Hansen, Kirsten Hansen, Laila Stemmler Hansen, Nanna Mølbak Hansen, Gerda Hemrich, Hanne Houlberg, Charlotte Houman, Lene Nordfeldt Iversen, Sandra Iversen, Signe Møller Jensen, Lene Jul, Ulla Karlsson, Hanne Kalsgård Knudsen, Krestine Kjærholm, Mette L. Kristensen, Anna Mikkelsen, Maria Kirk Mikkelsen, Ulrikke Mokdad, Anne Fabricius Møller, Bodil Neergaard, Susanne Nielsen, Ellen Pedersen, Hans Christian Rasmussen, Ann Richard, Hugrun Runarsdottir, Catharina Schmeer, Ida Annesdatter Schmidt, Helle Trolle, Hanne Vedel og Hanne Winkler.

12. august – 17. september 2006

One Size Fits All

71 grafikere fra foreningerne Fyns Grafiske Værksted og Danske Grafikere udstillede værker, der alle er trykt på nøjagtig det samme papir: Hahnemühle – 300 gr – 78×106 cm.

Trykketeknikkerne var forskellige fra træsnit, linoleum, ætsning, koldnål og litografi til det digitale print.

Tilrettelæggelse: Jens Bohr, Anne Maie Frank, Lene Leveau og Helge Larsen.

Udstillingen er støttet af: Hahnemühle papir, Art de Voss, Kunststyrelsen Billedkunstrådet, Odense Kommune.

Deltagere på udstillingen One size fits all:
Karen Abell, Bjarne Agerbo, Martin Askholm, Stefan Bannow, Karen Bjerresgaard –Søren Bjælde- Jens Bohr, Lea Boruszek, Bo Thobo Carlsen, Priscilla Carver, Anne E. Clausen Lars G. Christensen, Kurt Dupont, Hardy Ernst, Line Eskestad, Roger Fohlman, JohanneFoss, Anne Marie Frank, Viggo Forting, Aziz Ghodcipour– Lars Folke Grenaae, Søren Hillerup, Torben Bo Halbirk, John Hansen, Ole Folmer Hansen, Thorkild Havmøller, Stefan Herrik Lars Holbroe, Annette Holdensen, Lene Jelling Holm, Michael Isling, Alice Ipsen, ClausHandgaard Jørgensen, Willy Jørgensen, Pernille Kløvedal Helweg, Toni Larsen, Helge Larsen, Ole Lejbach, Lene Leveau, Ulla Ljungkrantz, Birgitte Lykke Madsen, Bo MølgårdMadsen, Ulla Madsen, B C Meibom, Anne Marie Mejlholm, Lars Mikkes- Bertha Molkte, Erik Mortensen, Ulrik Møller, Inge Marie Mørcke, Ida Holm Mortensen-Jakob Nørregaard, Jane Maria Petersen, Finn Naur Pedersen, Anne Marie Ploug, Eli Ponsaing, Inger Lise Rasmussen, Jens Uffe Rasmussen, Yngve Riber, Astrid Schjerrebæk, Erika Severin, Morten Skovmand, Sonja Smidt, G.R.Sundien, Bjarne Werner Sørensen, Bendt Ulrich Sørensen, Lisbeth Thingholm, Birgitte Thorlacius, Bo Valentin, Susanne Wellm, Carina Zunino.

23. september – 22. oktober 2006

Au-ART – Moderne smykkekunst

19 af de smykkekunstnere, som havde været, eller var medlemmer af smykkeværkstedet Au-ART var repræsenteret på udstillingen. Udstillingen markerede værkstedets 10-års jubilæum og udstillingen dannede ramme for et smykkeseminar.

Udstillingen blev organiseret af de daværende medlemmer at værkstedet ved Marie-Louise Krisstensen. Udstillingens design ved Andreas Maria Kærn. Laura Utke, Sofie Ruby og Rafal Bajuk.

Udstillingen blev støttet af RIAS A/S, Ravstedhus, Aktiv Guld Guldsmedehøjskolens Venner, Hoff og Bloqbeton.

Symposiet blev støttet af Teknisk Erhvervsakademi og Guldsmedebranchens Leverandørforening.

Deltagende syv medlemmer af Au-ART:
Anders Leed, Annette Dam, Kirsten Ellemose, Kirstine Bo Sonne, Lene Hald, Marie-Louise Kristensen, Peggy Kortenbach.

Desuden følgende udstillere: Gudbjørk Ingvarsdóttir, Karina Noyons, Lonny Fechner, Annuschka Maaløe, Josephine Winter, Petra Schau, Louise Birn, Trine Neersø, Nanna Melland, Louise Hee Lindhardt, Mikala Mortensen og Helle Bjerrum.

Udstillingens tilrettelæggere Annegrete Mølhave og Ea Helth Øgendahl

28. oktober – 26. november 2006

Taquile – et selvportræt

Fotograf Niels Ole Sørensen og Annegrete Mølhave var initiativtagerne til projektet, hvor indbyggerne på øen Taquile i Titicacasøen i Peru selv fik mulighed for, med egne kameraer, at udtrykke sig visuelt via fotografi.

Udstillingen blev organiseret og arrangeret af Annegrete Mølhave i samarbejde Ea Helth Øgendahl og organisationerne AXIS, DIB og Ibis.

Udstillingen var desuden rammen for en række særarrangementer til belysning af det peruvianske projekt samt lignende udviklingsbistandsprojekter.

Projektet blev støttet af  Iberia, som venligst har finansieret taquileñernes rejse til Danmark, Augustinus Fonden, Grosserer L.F. Foghts Fond, Center for Kultur og Udvikling (CKU), Allianceprojektet på Taquile (Axis, Ibis, DIB), Den peruvianske ambassade i Stockholm og PromPeru.

2. december 2006 – 7. januar 2007

Parafrase af Bayeux-tapetet

Med 90 kobberætsninger fortalte kunstneren Susanne Thea sin historie om Bayeux-tapetet. Billedfrisen var, som originalen, 72 meter lang og forsynet med egne håndskrevne kommentarer under billederne.

Susanne Thea forestod selv flere velbesøgte rundvisninger i udstillingen. Kunsthistoriker Tom Jørgensen forfattede og introducerede udstillingsplanche og invitation.

Under ferniseringen blev ”Jeax de Bayeau” af Sven Erik Werner uropført af 1000-talsensemblet ESK.