Åbent i dag kl. 10-20
Rundetaarns astronomisk-historiske samling, da den var opstillet ved indgangen til Bibliotekssalen

Rundetaarns samling

Rundetaarn rummer en rig samling af effekter, der er knyttet til tårnets og dansk astronomis historie gennem tiderne.

Den såkaldte astronomisk-historiske samling blev indviet i 1930, kort efter at Observatoriet på toppen af Rundetaarn igen var blevet taget i brug efter i en længere årrække at have ligget stille. Samlingen bestod i sit udgangspunkt af en eneste genstand, nemlig en stor kvadrant fra 1777, der stammede fra det gamle observatorium.

Køb og gaver

Siden kom mange andre genstande til. Der blev indkøbt instrumenter hos marskandisere, antikvitetshandlere og på auktioner, samlingen modtog gaver, og der blev deponeret ting fra andre museer, blandt andet en medaljesamling på omkring 100 styk med fremstillinger af astronomiske begivenheder samt portrætter af astronomer.

Samlingen befandt sig fysisk i Universitetsbibliotekets tidligere udlåns- og læseværelse ved indgangen til Bibliotekssalen. Her kunne interesserede bese himmelglober, måleinstrumenter, buster og andre effekter indtil omkring 1968, hvor udstillingen lukkede.

To registranter

Siden da har samlingen ikke været fysisk tilgængelig, men det er muligt at studere og beundre dens genstande i en digital registrant, der også giver nøjagtige oplysninger om genstandenes størrelse og anvendelse.

Klik for at gå til den digitale registrant af genstande

Samlingen består også af billeder både af tårnet selv og nogle af de mange mennesker, der har haft tilknytning til det siden 1642. Denne samling kan du også gå på opdagelse i her på hjemmesiden. Du er velkommen til at bruge billederne, hvis du krediterer Rundetaarn.

Klik for at gå til den digitale registrant af billeder