Åbent i dag kl. 10-20

Udstillinger 1990

Blandt årets 10 udstillinger var den mindste, som har været på programmet i Rundetaarn, men også den største, og, som nogen mener, den interessanteste, nemlig udstillingen med den hollandsk-amerikanske kunster ”Viktor IV”.

26. januar – 18. februar 1990

Iakov Chernikhov 1890-1951
“Architectural Fantasies and Construction”

Udstillingen bestod af originale tegninger og modeller, samt transparenter. Det var første gang at et dansk publikum fik mulighed for at studere originaltegninger af den sovjetiske evolutionsarkitektur fra 1920-tallet.
Den russiske konstruktivisme er specielt interessant, da den anses for den direkte baggrund for dekonstruktivismen, repræsenteret blandt andet af Bernard Tschumi, der i Parc de la Villette i Paris, arbejdede med kuber, der formmæssigt og ideologisk har klare referencer til den russiske konstruktivisme.

Udstillingen er oprindelig etableret af International Forum of Young Architects i Sofia i samarbejde med Catherine Cook, London. Det var arkitekt Helle Juuls fortjeneste, at udstillingen blev vist i Rundetaarn. Helle Juul arrangerede udstillingen og fremstillede et system af glas og sorte stativer, der stadig (2019) er på lager.

Udstillingen var sponseret af Lufthansa (transport), Nationalbankens Jubilæumsfond samt Margot og Torvald Drejers Fond. Rundetaarn bidrog økonomisk med underskudsgaranti.

3. marts – 1. april 1990

Røde Missiler
Morten Bo i Rundetaarn

Billederne var bearbejdet i mørkekammeret ved hjælp af væsker, svamp, børste og skalpel, en teknik der er udviklet af Morten Bo og som giver surrealistiske farver og former.

Med Nationalbankens Jubilæumsfond og Statens Kunstfond havde Morten Bo i tre år arbejdet med et fotografisk farveprojekt “Røde Missiler”, som blev vist samlet i Rundetaarn. Udstillingen bestod af 60 farvekopier i størrelsen 40 x 60 cm samt 22 i størrelsen 20 x 30 cm.

Rundetaarn bekostede plakaten trykt hos Ballermann & Søn.

7. april – 6. maj 1990

Textil – i lange baner
Stoftrykker- og Væverlauget

Udstillingen var censureret og blev først vist på Kunstmuseet Køge skitsesamling. Efter Rundetaarn kom den til Kunstnernes hus i Århus.

Udstillingsarkitekt Vibeke Bøisen, maa.
Arbejdsgruppen bestod af: Birgitte Eiland, Kirsten Nielsen og Gina Hedegaard Nielsen

Deltagere:
Anita West, Anne Birgitte Hansen, Anne Marie Egemose, Anne Mette Hvidaa Bertelsen, Annette Bredstrup, Annette Juel, Birgitte Eiland, Birgitte Hansen, Birgitte Ramskov, Bodil Ulriksen, Elizabeth Smith-Johansen, Ellis Hinz-berg, Else Thordur Hansen, Eva Sanderman Olsen, Gina Hedegaard Nielsen, Gitte Laursen, Hanne Galschiøt, Hanne Kvetny, Hanne Vedel, Helle Hesseldal, Hjørdis Lorenzen, Høne Schmidt, Inger Skern, Jens Friis, Jette Navers, Kari Guddal, Kirsten Nielsen, Kirsten Nissen, Lene Helmer Nielsen, Lis Bech, Lise Pedersen, Lise Trille, Liss Olesen, Maibrit Gandrup, Malene Dietrich, Marianne Hansen, Marianne Schon Nielsen, Marion Larsen, Mary Ann Hansen, Mette Birckner, Nana Nissen, Nina ferlov, Nisser Thage Jørgensen, Puol Jensen, Ruth Christensen, Sharon Fischer, Sonja Bossow Jacobsen, Tove Korfitsen, Tove Krogh Elkjær, Vibeke Gregers, Ville Clemmensen og Yvonne Runge Erichsen.

Støttet af: Danmarks jubilæumsfond af 1968, Tipsmidlerne, Tuborgfondet, Ellen og Knud Dalhoff Larsens fond, Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond og Thomas B. Triges Fond.

Se udstillingskataloget

18. maj – 5. juni 1990

Skolen for Brugskunst i København
Årsudstilling 1990

I alt deltog 100 elever fra skolens fem studieretninger: beklædning, keramik og glas, møbler og redskaber, tekstil, tegning og grafik, samt indretning. Udstillingen blev koordineret af Snorre Stephensen og Ole Arnth.

Se udstillingskataloget som også var skolens årsskrift

12. juni – 29. juli 1990

Peter Sekaer –
fotografier fra 1930’ernes USA

Peter Sekaer immigrerede til USA i 1918, hvor han levede og virkede som fotograf indtil sin død i 1950. I årene 1936-1942 arbejdede han for den amerikanske regering, hvor han på linje med berømte kolleger såsom Walker Evans og Ben Shahn, var med til at dokumentere de sociale vilkår for den amerikanske befolkning.

91 af Kort- & Billedsamlingens i alt 110 Sekaer-billeder blev vist på udstillingen.

Udstilling blev arrangeret af Det Kongelige Bibliotek. For idé, tilrettelæggelse og praktisk gennemførelse stod cand.mag. Annemette Sørensen.

Se bog om Peter Sekaer, med udstillingsfortegnelse skrevet af Annemette Sørensen

4. – 26. august 1990

Øjeblik

Afgangselever 1990 fra Tekstil og Keramik, Kundsthåndværkerskolen i Kolding.

I alt deltog 14 tekstilkunstnere og 19 keramikere.

Se udstillingskataloget her.

1. september- 7. oktober 1990

Skulptur Biennale 1990
Kongens Have og Rundetaarn

Arrangeret af Dansk Billedhuggersamfund. Udstillingen blev opstillet af medlemmerne. I alt 26 kunstnere var repræsenteret i Rundetaarn med i alt 37 mindre skulpturer.

Deltagere: Anders Geertsen, Barbara K. Shanklin, Børge Jansberg, Claus Lorenzen, Erik Brandt, Flemming Rodian, Hans Lembrecht Madsen, Hardy Jacobsen, Jan Holger Jerichau, John Rud, Josef Salamon, Keld Moseholm Jørgensen, Kent Holm, Kirsten Ernst, Lene Elsner, Lotte Forsfält, Marianne Schepelern, Markan Christensen, Mette Hector, Peter Møller, Poul Frederiksen, Preben Køie-Nielsen, Steffen Tast, Visse Alstrup, Vita Thymann og Yetty Sutjihati Mikkelsen

13. oktober – 4. november 1990

Vi sløjder i Norden
Dansk Husflidsselskab

En udstilling af håndforarbejdede ting i tekstil og træ med mere i høj kvalitet fra husflidsorganisationerne i Island, Færøerne, Finland, Norge, Sverige og Danmark. De udstillede ting er udvalgt gennem konkurrencer i de enkelte lande.

Det var en vandreudstilling, der ikke fyldte ret meget i salen.

10. november – 2. december 1990

Kirke og kunst i 100 år
Kirkefondets jubilæum

En retrospektiv udstilling af arkitektur, inventar, sølv og tekstiler fra kirker fra de sidste hundrede år.

Kirkefondets historie er historien om opførelse af talrige midlertidige og 43 af Københavns endnu eksisterende kirker. Siden 1966, da lovgivningen åbnede mulighed for at finansiere kirkebyggeri over den kirkelige ligning, har Kirkefondet ydet rådgivning og støtte til kirkebyggeri og sognedannelse ud over hele landet.

Udstillingskoordinator: kunsthistoriker Anne-Mette Gravgaard

Udstillingsudvalg: Atta, Flemming Kramp, Henrik Risom, Helge Bolvig, Ulla Kjær, Hanne Frøsig, Jens Fredslund, Hans Raun Iversen og Harald Nielsen.

8. december 1990 – 6. januar 1991

Viktor IV – alias Bulgar

I begyndelsen af 1960’erne slog den amerikansk fødte fotograf Walter Carl Gluck (f. 1929) sig ned på en husbåd i Amsterdam for at skabe sig et nyt liv som kunstner under navnet Viktor IV eller Bulgar. Inspireret af drivtømmer fra kanalerne dekorerede han flere end 600 objekter, som han kaldte “American Icoms”.

Hver dag tegnede og nedskrev han sine tanker, iagttagelser og hændelser på papir, og samlede dem i “logbøger”. Ikke blot er disse tusindvis af sider visuelt stor kunst, men bag det hele ligger en klar filosofisk indsigt, der byder på refleksion og eftertanke.

I begyndelsen af 1980’erne blev Viktor IV stærkt optaget af begrebet tid og han formåede, med udvikling af en serie ure, at pille ved vores vanetænkning om tiden. The time is always now – blev én af hans teser – Bulgar Time!

Udstillingen viste et bredt spekter af Viktors arbejder – ikoner, logsider, ure, objekter – og ikke mindst hans studie i husbåden, som blev genskabt for første gang efter hans død i 1986.

Udstillingen blev en realitet efter initiativ fra Viktors enke, Ina Elisabeth Munck, der sammen med blandt andet fotograf Evan Frederiksen, Art Expo i Odense var hovedkræfterne bag projektet.

De udstillede genstande var i privateje eller lån fra Stedelijk Museum i Amsterdam.