Åbent i dag kl. 10-20

Udstillinger 1998

Året bød på meget forskellige udstillinger – fra de helt små og måske ubetydelige ting på samlerudstillingen til dyre og uerstattelige møbler og tegninger på den store Klassicisme udstilling.

7. februar – 22. februar 1998

Hvad de dog samler på!!

Københavns Samlerklubs 50-års jubilæumsudstilling

På udstillingen var ca. 17 samlere repræsenterede med hver sin samling. Der var tusinder af ting. Man kan samle på alt og i princippet er der ingen grænser. Udstillingen trak mange samlere og der blev udvekslet erfaringer og der blev byttet.

Arrangør: Københavns Samlerklub.

Udstillingen kom i stand efter en henvendelse fra John Wolter, som samlede på Rundetaarn-effekter. I 2010 testamenterede han hele sin samling til Rundetaarn.

28. februar – 29. marts 1998

Fem nutidige colombianske fotografer

Udstillingen indeholdt omkring 100 fotografier, som havde til formål at vise publikum en fotografisk fortolkning af forskellige temaer, set fra disse fem colombianske fotografers perspektiv og ud fra deres baggrund i en særegen kultur.

Udstillingen havde et tematisk forskelligartet udtrykt via fotografier fra selve Colombia, samt kunstnerisk abstrakte fotografier fra andre dele af verden.

Kunstnere var: Rolando Díaz, Ian Flórez, Juan Carlos González, Santiago Harker og Cristóbal von Rothkirch.

Udstillingen var organiseret af den Colombianske ambassade i et ønske at fremme venskab og samarbejde med Danmark.

4. – 26. april 1998

MODSPIL

Væver Ruth Malinowski og keramiker Sten Lykke Madsen.

Det var de to kunstneres egen idé at gå sammen om en udstilling ud fra tanken at deres meget forskelligartede kunsthåndværk ville klæde udstillingsrummet.

Ruth Malinowskis tæpper har deres udgangspunkt i 1950’ernes konstruktivisme, baseret på trådenes horisontale og vertikale retning.

Sten Lykke Madsens keramik var rundet af fablernes fantasi, som han gennem sit stentøj giver tredimensionalt keramisk udtryk. Figurerne var ofte nærmest surrealistiske at se på, og i deres kubistiske formsprog, gør de Sten Lykke Madsen til et velgørende muntert indslag i nutidig dansk keramik.

Inspirationen herfra kombineret med Sten Lykke Madsens evne til at suge billeder til sig overalt, hvor han færdes, er med til at forme de historier som han fortæller gennem sine figurer.

2. maj – 1. juni 1998

Upside Down – Inside Out

International og censureret udstilling med temaet genanvendelse af allerede brugte materialer.

Idéen til udstillingen var opstået som en reaktion på stigende forbrug af materielle ting og den effekt, det kunne have for vores klode. Men samtidig som et ønske om at bevæge sig bort fra dommedagsprofetierne.

På udstillingen blev der vist værker af danske og udenlandske kunsthåndværkere, kunstnere, designere og andre med interesse for “recycling”. Værkerne kunne var tankeeksperimenter eller brugsgenstande; installation, billede, skulptur, design, kunsthåndværk med mere – alle med præg af udstillerens holdning til bæredygtig udvikling og genbrug.

Arrangører: Rose Björklund, grafisk designer, papirkunstner, Ann Linnemann, keramisk formgiver, Kis Nielsen, tekstilformgiver og Lone Villaume, arkitekt, designer og foreningen Danske  Kunsthåndværkere.

Censurerede deltagere: Susanne Anemüller, Deutschland, Anne Louise Bang, Danmark, Irena Biechonska, Israel, Madeleine Boulestreix, England, Thomas Dickson, Danmark, David Ferranti, USA, Birgitte Fløe, Danmark, Jens Friis, Danmark, Risto Granlund, Finland, Mette Grue-Sørensen, Danmark, /ve Hagen, Norge, Mette Hansen, Danmark, Ellis Hinz-Berg, Danmark, Niels Huang, Danmark, Leena Illukka, Finland, Peter Janik, Slovakia, Rozalia Janovic, Finland, Anka Kröhnke, Deutschland, LiloLipi, Danmark, Annika Lunnemark, Danmark, Louise McGrail, Danmark, Morten Mygind, Rec Design, Danmark, Lisbeth Nordskov, Danmark, Opgang 2 Design v. Gitte Nissen, Danmark, Kristian Olesen, Danmark, Marianne Riiber, Danmark, Karin von Schantz, Danmark, Bettina Schori, Danmark, Thomas Roslev Særkjær, Danmark, Laurence Teil/et, France Helle Trolle, Danmark, Lone Buhl Villaume , Danmark, Mette Vive!sted og Mette Saabye, Danmark, Vibeke West-Nielsen, Danmark og Anne-Mette Ærsøe, Danmark. Inviterede udstillere: Lucy Casson, England, Thomas Dixon, England, Clare Goddard, England, Espen Hansen, Danmark, Ane Henriksen, Danmark, Pirjo Hongell, Finland, Val Hunt, England, Milena Jankova, Bulgaria, Pirjo Kaartinen, Finland, Michael Marriott, England, Lyn Medcalf, England, Søren-Robert Olsen, Danmark, Ova, Færøerne, Verena Schatzlein, Deutschland, Deborah Thomas, England, Joanne Tinker, England, Bent Vinkler og Jørgen Hansen, Danmark, Victor Vidal, Danmark og Lois Walpole, England.

Udstillingen blev støttet af Designfonden.

Udstillingskatalog på dansk og engelsk

9. juni – 26. juli 1998

Visitter ved Sundet – i forfatterspor omkring et grænsevand

Et svensk-dansk samarbejdsprojekt om forfattere omkring Øresund.

“Visitter ved Sundet” var et svensk-dansk kulturprojekt, der fortalte om svenske og danske forfattere og deres opholdssteder ved Sundet og deres perspektiv mod historie, tidsånd og miljøer. Det var navne som Kierkegaard, Heiberg, Brandes, Benedictsson, Strindberg, Bang, Drachmann, Lagerlöf, Söderberg, Sjöberg, Gullberg, Blixen …

Tiden var præget af interessen for svensk-danske samarbejder over Sundet. Tiden var til en ny “grænseløse” identitet, og vejen frem var et  kultursamarbejde  på basis af historien.

Visitter ved Sundet bestod af en vandreudstilling, et antal miniudstillinger, en bog, samt forskellige former for arrangementsvirksomhed.

“Visitter ved Sundet” fik økonomisk støtte fra de berørte kommuner og amter, Statens Kulturråd, Den europæiske regionale Udviklingsfond (Interreg II-Øresund), Kungafonden og Fonden for dansk-svensk samarbejde med flere. Administrativt hovedorgan er Skånes Bildningsförbund, i samarbejde med kulturinstitutioner,  kulturforvaltninger og studieorganisationer. Bogen udgives af Bokförlaget Arena sammen med et dansk forlag.

Dansk forankring var Hovedbiblioteket ved overbibliotekar Peter Heiberg.

Udstillingen var tidligere vist i Kulturmagasinet, Hälsingborg, og efter Rundetaarn i Kulturhuset Toldkammeret, Helsingør og Form Design Center, Malmö.

1. – 30. august 1998

Skyggen af det levende lys

I anledning af 900-året for Hildegard af Bingens fødsel

En af de store skikkelser, som i særlig grad inspirerer nutidens mennesker, er Hildegard af Bingen (1098-1179). Hun er en af kristenhedens største mystikere. Hun var benediktinernonne og grundlagde to klostre ved Rhinen. Hun blev officielt anerkendt som profet af Paven på et kirkemøde i 1147. Den dybe sammenhæng i hendes verdensbillede er inkarnationes mysterium: Gud, der blev menneske i Betlehem for totusinde år siden.
Udstillingen er et resultat af et meget bredt samarbejde af forskellige foreninger og organisatiopner
Rundvisninger hver dag kl. 11.00 og 16.00. Arbejdende værksteder hver dag 14.00 – 17.00. Videoen: “En stræben mod fuldkommenhed, et glimt af livet i to danske klostre” hver dag kl. 13.00.
Ca. 25 af Hildegards billeder vises i stort format med kommentarer. Desuden stande om Hildegards liv, kosmologi og musik, et arbejdende scriptorium, Hildegards originalhåndskrift, Causae et Curae, klosterliv, klostermedicin, hverdagsliv i middelalderen med middelalderhåndværk i arbejdende værksteder; pileflet, ben og horn, intarsia, læder, snitning af skeer.
Nonner og andre Hildegardkyndige vil i det meste af åbningstiden besvare spørgsmål.
Foredrag i forbindelse med udstillingen:
“Alt vil blive godt”. Mystikken hos Julian af Norwich v.Benediktinernonne Sr. Anna Maria K.Jensen,OSB, Vor Frue Kloster.
Franciskanernes spiritualitet v.Lic.Phil Kirsten Grubb-Jensen.
Hildegard af Bingen og det moderne menneske v. Forfatter Rose Marie Tillisch.
Fremtidens brød af fortidens korn. “Spelt er det bedste korn” citat Hildegard. v.Konditor Jørn Ussing Larsen, bageriet Aurion
Hildegard og nutidens Ulla Ryum, introduktion til dramaet “8 små Mirakler”
Musikgudstjeneste i Trinitatis Kirke, samt koncert med det Danske Hildegardensemble. Foredrag på Musikhistorisk Museum
Idé og organisatorer: Inge Brink Hansen og Kirsten Kjærulff
Udstillingsarkitekt/leder Klavs Holm
Samarbejdspartnerne er bl.a. Rundetaarn, Musikhistorisk Museum, Goetheinstituttet, Folkeuniversitetet, Esrum Kloster, Benediktinerklosteret Vor Frue Kloster, Åsebakken, og St. Liobaklosteret, Academicum Catholicum ved studielektor Kaspar Kallan,.
Øvrige samarbejdspartnere er bl.a.: Rundetaarn, Religionspædagogisk Center, folkeuniversitetet, Danmarks Radio, Projekt Esrum Kloster, Goetheinstitut Kopenhagen, Benediktinerklostrene, Vor Frue Kloster, St. Liobaklosteret og Abtei St. Hildegard, Academicum Catholicum, Dansk Sløjdlærerskole, Musikhistorisk Museum, Bageriet Aurion, Carl Jacobsens Vinhandel, Kvinder i Musik, Roskilde Amtscentral, Vang Rasmussen A/S Grafisk Produktion, musikforsker Ole Kongsted og dramatikeren Ph.D. Ulla Ryum

Udstillingen var støttet af Københavns Kummunes Kulturfond, Gangstedfonden, Ansgar-Werk Osnabrück & Hamburg, Ansgar-Werk Køln, Bodil Pedersen Fond, Ansgar-Werk Bistum Münster, Balder-Fonden og Sonning-Fonden

6. september – 1. november 1998

Klassicisme i København

Arkitekturen i København på C.F. Hansens tid.

Efter tre store brandkatastrofer i det gamle København opstod i årtierne omkring 1800 et nyt bybillede præget af klassicismens bygningskunst. Den altoverskyggende figur var C.F. Hansen, arkitekt for det genopførte Christiansborg Slot, Råd- og Domhuset på Nytorv samt Vor Frue Kirke. Hans lærer, C.F. Harsdorff, skabte også markante bygningsværker og skabte forbilledet for i hundredvis af nye borgerhuse. Udstillingen præsenterer denne arkitektur, hvoraf den bedste er i verdensklasse, i pragtfulde originaltegninger og delikate prospekter suppleret af modeller og møbler fra tidens fine interiørkunst samt en lang række nyoptagne farvefotografier.

Udstillingskommissær Hanne Raabymagle i samarbejde med David Bretton-Meyer og Claus M. Smidt.
Udstillingsarkitekt Poul Ingemann
Arrangør: Golden Days in Copenhagen i samarbejde med Selskabet for Arkitekturhistorie, Kunstakademiets bibliotek og Rundetaarn
Udstillingen modtog økonomisk støtte fra Beckett-Fonden, Etatsraad Georg Bestle og hustrus Mindelegat, Den Danske Bank, Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Landsdommer V. Gieses Legat, Knud Højgaards Fond,Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond, Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle formål, Kulturministeriet, A.P. Mortensen og hustrus Legat, Novo Nordisk Fonden, Ny Carlsbergfondet, Krista og Viggo Petersens Fond, Realkredit Danmark og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat.

Se udstillingsfortegnelse

7. november – 29. november 1998

OBSERVATIONER

Skulpturelt glas 98

20 danske studioglas-kunstnere præsenterer her deres seneste skulpturelle værker. Inspireret af udstillingens titel har de arbejdet med farver og former, overflader, lys og skygge.

Nu indbyder kunstnerne publikum til at foretage deres egne observationer.
Blandt kunstnerne sås både garvede pionerer og nye talenter. Nogle har været med i studioglasbevælgelsen siden dens start i begyndelsen af 70’erne, andre er helt unge skud på stammen. Alle havde markeret sig i såvel ind- som udland.
Udstillingens arkitekt, Bettina Køppe, havde udlagt et system af gangbroer, der på sindrig vis ledte beskueren gennem udstillingen.
Udstillingsgruppe: Maj Winther Christensen, Hans Friederichsen, Anne Merete Grønlund, Stig Persson og Lise Åstrup

Udstillingen blev senere vist på Ebeltoft Glasmuseum.

Udstillerliste: Lise Autogene, Michael Bang, Lene Bødker, Maj Winther Christensen, Trine Drivsholm, Hans Friederichsen, Rikke Hagen, Jørgen Karlsen, Per-Rene Larsen, Finn Lynggaard, Ina Mathiasen, Tchai Munch, Stig Persson, Helle Scharling, Maria Sparre, Pia Rakel Sverrisdottir, Mette Wallace-Christensen og Pia Zeidler
Støttet af: Beckett Fonden, Aage & Johanne Luis-Hansens Fond, Københavns Kommunes Kulturfond, Politikenfonden, Galleri Grønlund, Glarmesterskolen i Holbæk, Asger bc LYS, Flügger, GE Lighting, H. Sindby & Co og Scanglas A/S .

Se udstillingskatalog

5. december 1998 – 6. januar 1999

SJAL 99 – en censureret udstilling

Kulturhistorie og nytænkning i dansk håndarbejde og tekstilt kunsthåndværk.

Udstillingen SJAL 99 viste i alt 128 nydesignede sjaler af 71 kunsthåndværkere i væv, tekstiltryk, broderi, strik og forskellige frie teknikker i naturlige og syntetiske materialer. SJAL 99 var den første større samlede udstilling af nutidssjaler udført af danske kunsthåndværkere og håndarbejdskyndige.

Udstillingen SJAL 99 illustrerede en fornyelse af genren – en variation af det kulturhistoriske tema: at bære sjal.

SJAL 99 var arrangeret af arbejdsgruppen TEXTIL 2000, hvis formål var at støtte og udvikle talent indenfor nutidigt dansk håndarbejde og tekstilt kunsthåndværk.
TEXTIL 2000 bestod af 11 medlemmer:
Anne Abildtrup, Pelse Asboe, Dorte Bomholt, Ingeborg Cock-Clausen, Birgitte Folsach, Marianne Isager, Lisette Kampmann, Charlotte Paludan, Margrethe Petersen, Kirsten Rykind-Eriksen og Kirsten Toftegaard.
Af de 71 kunsthaandværkere var blandt andre: Nina Ferlov, Sharon Fischer, Lise Frølund, Amy Grandt, Anne Gry, Anne Birgitte Hansen, Mary Ann Hansen, Mette Hansen, Jette Hartvig, Bitten Hegelund, Johanne Heide, Sonja Bossow Jakobsen, Lisette Kampmann, Rigetta Klint, Ursula Krabbe, Violise Lund, Kis Nielsen, Grete Sørensen, Else Thordur, Søren Ulf, Benedikte Utzon og Hanne Vedel.

SJAL 99 blev støttet af: Nationalbankens Jubilæumsfond, Konsul Georg Jorck og hustru Emma Jorcks Fond og Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond.