Alle dage 10-20
Foto: NASA.JPL-Caltech.Arizona

Videnskabsfestival RUM

I september vil kosmos, lys og lyd indtage Rundetaarns Bibliotekssal på videnskabsfestivalen RUM. I første del vises udstilling og en række foredrag om vores kosmiske nabo Mars. Herefter følger anden del med en lysinstallation, der transformerer salens rum og ledsages af flere talks om videnskab i kunsten og vice versa.

Program følger snarest

when the world becomes our body

Kunstnerne Benjamin Skop og Amund Bentsen udforsker det komplekse forhold mellem menneske og natur i udstillingen, som byder på et sanseligt univers i billede og lyd, og har en række foredrag tilknyttet.

I en verden hvor vandstandsstigninger og klimaforandringer er svære at forholde sig til, viser tidevandet os hvordan forandringer kan ske så gradvist, at de går uset hen — på få timer stiger vandet nok til at omslutte os totalt.
I menneskekroppens totale omslutning af tidevandslandskabet, nuanceres og udviskes grænserne mellem mennesket og naturen, så vi står tilbage både klogere og mere forvirrede end før.

I udstillingen “when the world becomes our body” udforsker kunstnerne Benjamin Skop og Amund Bentsen, det komplekse forhold mellem menneske og natur i lyset af den presserende klima- og biodiversitetskrise.

Med et nyskabende blik sættes menneskekroppens genkendelighed i centrum af billederne, mens kroppens fysiske aktivitet minimeres; dermed bliver det naturens rytme, tidslighed og vejr, der dikterer værkernes frembringelse og udvikling. På denne måde spiller naturen hovedrollen og mennesket birollen.

De besøgende inviteres ind i et sanseligt univers af billeder og lyd fra tidevandslandskabet. Her møder de fire storformats-videoværker, som spænder tematisk fra Immersions intense og langsomme drama om klimaforandringerne i realtid, hvor to mænd iført jakkesæt, står på sandstranden mens tidevandet kommer ind og gradvist oversvømmer dem, til de mere subtile sammensmeltninger af mennesket og naturen i værket Reflection og det animistisk-inspirerede Undulation. I værket Horizon undersøges i hvilket øjeblik mennesket klassificeres, som noget separat fra dets omgivelser. Ved udstillingens udgang inviteres de besøgende til aktivt at undersøge deres egen forståelse af den slørede grænse mellem natur og menneske via et interaktivt Mindmap kurateret af kunstnerne.

Med udstillingens centrering om tidevandsfænomenet og med Rundetaarns historie som astronomisk observatorium, binder kunstnerne en bro fra Rundetaarns astronomi-historie til samtidens klima- og biodiversitetskrise.

Undulation – foto: Benjamin Skop og Amund Bentsen


Om kunstnerne:
Udstillingen er skabt i et samarbejde mellem Benjamin Skop og Amund Bentsen, og optaget under et kunstnerresidens på øen North Uist i De Ydre Hebrider. Begge kunstnere har en baggrund som professionelle scenekunstnere, hvilket kommer til udtryk i værkernes performative karakter.

Benjamin Skop (f. 1993) er billedkunstner, uddannet fra the Glasgow School of Art i 2019. Han har udstillet i Skotland, England, Italien, Polen, Tyskland og Danmark. I sin praksis undersøger han tid, rum, perception og kroppens bevægelsesmønstre, gennem medier som fotografi, video, motion capture og performance. Fra 2004-14 arbejdede Benjamin som professionel danser og har optrådt på adskillige teatre i både ind- og udland. Benjamins praksis er også influeret af filosofi, hvilket han i dag studerer på Københavns Universitet.

Amund Bentsen (f. 1992) har igennem en årrække arbejdet tværkunstnerisk med temaer omkring natur, klima og bæredygtighed. Han arbejder som professionel danser, bl.a. i kompagniet Acting For Climate. Debuterede med sin første egen produktion Verden Er Vores Krop på Nationalmuseet i 2015. Arbejder aktivistisk i Den Grønne Studenterbevægelse, hvor han bl.a. har været en drivende kraft i ministerie-vandringerne Operation Klimahandling, og Klima-digtsamling VERDEN VREDEN, udgivet 2021. Han er Prof. BA. i Natur og Kulturformidling (2022).

Udstillingen er støttet af A. P. Møller Fonden

og Københavns Kommune Rådet for Visuel Kunst

Immersion – foto: Benjamin Skop og Amund Bentsen

Spejlinger ved himlens fod

Fotograf Janne Klerk har skabt en udstilling om fordybelse, naturen og kosmos, der kan opleves i Bibliotekssalen henover sommeren 2022.

Kunstfotograf Janne Klerk præsenterer en udstilling i samarbejde med Videnskabsår22. Udstillingen viser en serie store fotografiske spejlinger som bringer naturen, mennesket og kosmos i samspil, og naturen ind i byens centrum, Rundetaarn.

Til udstillingen udgives et bogværk med tekster af astrofysiker og professor Anja C. Andersen, som Janne Klerk vil være til stede og signere den 4. juli. De to mødes desuden i en Tower Talk om udstillingen og vigtigheden af lys og vand for al form for liv, som finder sted den 10. august kl. 19.

“Har man først fået øje på alle de paralleller, der findes mellem motiver i vandspejlet og de måder, hvorpå vi mennesker spejler os i hinanden, agerer og kommunikerer, så bliver vandspejlet et fascinerende og rigt fænomen.”

Ifølge Janne Klerk er disse spejlinger ikke kun en visualisering af de korte øjeblikke, der opstår. Det er også en leg med lyset, som det tager sig ud i det farverum, der udspiller sig mellem atmosfæren og motivet under og over vandoverfladen. Refleksionerne i vandet spiller sammen og danner et fascinerende billede af, hvordan vi mennesker også indeholder flere lag i vores dialoger og væren iblandt hinanden.

Projektet “Spejlinger ved himlens fod” bliver realiseret som udstilling og bogværk. Det har været undervejs siden 2016 og grunder sig på optagelser på samme lokalitet over en årrække og over årets skiftende årstider.

Motiverne er komplicerede, som forfatter, kritiker, dr.phil. Henrik Wivel beskriver det: “I og med at der er tale om næroptagelser med linsen rettet ned mod vandets spejl, er det klassiske centralperspektiv ophævet og horisontlinjen forsvundet. Det skaber en inciterende mystifikation i fotografierne, fordi de savner faste koordinater og et klart anskueligt motiv. Alting flyder og er i bevægelse i Janne Klerks fotografiske spejlinger, der nærmer sig den rene abstraktion.”

Se mere på janneklerk.dk

Udstillingen er velvilligt støttet af

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
DJ Fotografernes ophavsretfond
Ernst B. Sund Fonden
Grosserer L.F. Foghts Fond
Politiken Fonden
Toyota Fonden

Kassandras søstre – fremtidens malere hæver forbandelsen

15 aktuelle kvindelige kunstnere har skabt alsidige værker indenfor udvidet maleri, virtuose, pastose og med den mytologiske figur Kassandra som omdrejningspunkt. Udstillingen er en hyldest til maleriet, et solidarisk søsterskab og en nyfortolkning af Kassandrafigurens skæbne.

Maleriet har været dømt inde og ude, erklæret dødt og sprællevende. Kvindelige kunstnere har mestendels været både fortrængt og forbudt; i kunsthistorien og på kunstakademierne, men skærpet fokus og initiativ tegner et opbrud og gennembrud for både kvindelige nutidskunstnere, og dem som har været skrevet ud af kunsthistorien. Kunsthistorien står nu til revision. Kuratorerne bag denne udstilling er på en mission, når de også fremsætter den græske fortælling om Kassandra til nyfortolkning.

Et udvalg af 15 kvindelige samtidskunstnere er inviteret til at skabe værker omkring det højaktuelle tema ”sandhed og konsekvens” med afsæt i myten om Kassandra. Kassandra var attraktiv og prinsesse og blev tildelt profetiens gave af guden Apollon; dog en gave som hun skulle gengælde med sin kærlighed. Men Kassandra havde hverken følelser eller lyst til Apollon. I vrede over afvisningen fremkaldte han en forbandelse over hende, som betød at ingen fremadrettet troede på hendes forsyn. Kunstnerne griber fra hver sin vinkel myten an og fremhæver, fortolker og fabulerer videre på mytens facetterede perspektiver og Kassandrafigurens karakter og lidelser ud fra en nutidig læsning.

Kunstnerne vil med deres stærke fortælleevne, evnerige maleriske greb og insisterende sympati for visionære men udstødte Kassandra vise hvordan antikkens myte fortsat er aktuel i dag. Apollon-typer hører desværre ikke kun til den ældste græske litteratur, men kunstnerne her står sammen i både personlige erfaringer og modstanden mod strukturelle udfordringer i nutidens kunstbranche. De viser billedverdener præget af vrede, ensomhed, trøst, paranoia, forfald, forsoning, kampgejst, solidaritet, integritet, suverænitet, modstandskraft og meget mere, når de sætter deres egne perspektiver på Kassandra og maleriet i de historiske rammer i Bibliotekssalen i Rundetaarn.

Initiativtagerne til udstillingen og netværket Kassandras søstre er Henriette Hellstern, Anna Walther og Helle Moalem. Udstillingen er kurateret af Henriette Hellstern og Anna Walther og præsenterer både etablerede og yngre kunstnere. I samarbejde med art advisor Helle Moalem har kuratorerne også ønsket at etablere et fællesskab, netværk og en kollegial udveksling udover udstillingen, som et tiltag til mere samarbejde, synergi kunstnere imellem og for at løfte hinanden ind et søstrefælleskab der maler hinanden bedre.

De deltagende kunstnere er:
Agnete Bertram, Ditte Marie Frost, Emily Gernild, Henriette Hellstern, Mie Olise Kjærgaard, Tanja Nis-Hansen, Coline Marotta, Mie Mørkeberg, Marie Rud Rosenzweig, Bolatta Silis-Høegh, Ida Sønder Thorhauge, Anne Torpe, Helene Vestergaard, Anna Walther og Maria Wæhrens.

Tower Talk: Kom med bag udstillingen, og hør kunstnernes egne ord om udstillingens værker. Kunstnerne Agnete Bertram, Bolatta Silis-Høegh, Marie Rud Rosenzweig, Ida Sønder Thorhauge vil gå i dialog med initiativtagerne og kuratorerne af udstillingen Anna Walther og Henriette Hellstern den 4. maj kl. 17.

Til udstillingen udgives en publikation med forord af kuratorerne Henriette Hellstern, Anna Walther samt art advisor Helle Moalem og filosof Helene von Tabouillot. Kunstnerportrætterne er skrevet af kunsthistoriker Natalia Gutman og grafisk design skabt af Anders Gerning med Rine Rodin som fotograf.

Kunstnerportræt Henriette Hellstern og Anna Walther – lavet af Rundetaarn
Kunstnerportræt med Agnete Bertram – lavet af Rundetaarn
Kunstnerportræt med Bolatta Silis-Høegh – lavet af Rundetaarn

Udstillingen er velvilligt støttet af:

Maxi Reload in Unknown Depth

På kunstudstillingen “Maxi Reload in Unknown Depth” af Clara Black Starck og Kristine Hymøller iscenesættes skulpturer, objekter og genstande i Bibliotekssalen, der inddrages til en fortælling om samfundet på overgangen til den fjerde industrielle tidsalder.

Den tredje industrielle revolution har åbnet den digitale verden for os. Men computere og internet har allerede længe været hverdag. Foran os venter den fjerde industrielle tidsalder, der defineres som en total integration mellem det digitale og det fysiske – for eksempel gennem robotter, der kommer til at ændre verden, som vi kender den.

Udstillingen ”Maxi Reload in Unknown Depth” handler om had-kærlighedsforholdet til den tidsalder, vi befinder os i, og den ukendte verden, vi er på vej ind i. Kunstnerne Clara Black Starck og Kristine Hymøller indtager Rundetaarns Bibliotekssal med skulpturer og objekter, som afspejler deres ambivalente forhold til fornyelse, arkitektur, maskiner og teknologi.

Individuel og fælles fortolkning

Clara Black Starcks og Kristine Hymøllers værker undersøger den urbane infrastruktur i bred forstand som sammenhæng og kommunikation mellem byens punkter, bygninger og mennesker. Værkerne står over for hinanden og skaber dialog mellem kunstnernes individuelle og fælles fortolkning af den tredje og den fjerde industrielle tidsalders vedvarende acceleration med Bibliotekssalen som ramme om en fortælling om vores samfundsudvikling.

Rundetaarns Bibliotekssal er til udstillingen opdelt i rum inspireret af forskellige arkitektur-, industri- og arbejdsmiljøer. Når man træder ind i udstillingssalen, gemmer værkerne sig bag høje vægmoduler. Man skal som beskuer gå på opdagelse for at møde alle værkerne. Bagerst i salen er et rum med en video, og lyden fra kørende maskiner kan anes på afstand.

Program

Til udstillingen udarbejdes et program med workshops for børn og unge og arrangementer, herunder Tower Talk med begge kunstnere om udstillingens tilblivelse.

Om kunstnerne

Clara Black Starck (født 1978) konfronterer i sine værker den maskinelle brug og industri. Hun interesserer sig for produktionsmetoder og deres afspejling i forskellige samfund ved at installere maskiner, der kører i deres egen cyklus, så produktet kun er til for maskinen og produktionen. Clara Black Starck skaber en fortælling, hvor infrastruktur bliver et antropologisk studie, og samfundet bliver portrætteret i karikeret form.

Clara Black Starck har taget afgang fra Det Fynske Kunstakademi (DK), Goldsmiths University (UK) og Camberwell College of Art (UK). Seneste udstillinger inkluderer blandt andet “Machine Obsolescence” i Eks-rummet, København, “Supermarket Art Fair”, Stockholm, “Anthropocene LeftOvers” og “Vi Tager Intet Ansvar 5”, begge Kræ Syndikatet, København, “Centro Selva Anniversary”, Lima, “In The Anthropocene”, Soloway, New York, “Talk Town Det Argumenterer Vi Ikke For”, Staldgade 74, København, “The Earth The Sewer”, Andel 31, København, “Dr. Stanzley’s Office”, Wassaic Project, New York, og “Before and After Ice Cream and Movie”, Galleri 21, Malmø.

Kristine Hymøller (født 1972) undersøger forholdet mellem vores egen identitet og det byrum, vi færdes i. Hun tager fat i den måde, vi behandler og tager stilling til byrummets forfald, og hvordan fornyelsen bliver koblet til menneskets behov for at forskønne og retouchere. Kristine Hymøller arbejder med arkitektoniske modeller, der tager udgangspunkt i byudvikling og byomdannelse, hvori bygninger og byggeri møder kosmetik.

Kristine Hymøller er uddannet ved Gerrit Rietveld Academie BFA og Sandberg Institute MFA, Amsterdam, og har været bosat i Amsterdam som udøvende kunstner indtil 2013, hvor hun flyttede til Danmark. Hymøller har udstillet internationalt og nationalt, i Holland, Tyskland, Grækenland, Slovakiet, Polen, Belgien, USA og Kina. I 2018 udstillede hun solo på Spanien 19C og C4 Projects, Danmark.

Udstillingen er velvilligt støttet af

Statens Kunstfond

Rådet for Visuel Kunst

Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond

Billedhuggeren professor Gottfred Eickhoff og hustrus maleren Gerda Eickhoffs fond

Kunstnerportrætter Rundetaarn – Clara Black Starck

Kunstnerportrætter Rundetaarn – Kristine Hymøller

Eventyrtårnet

Bemærk: Udstillingen lukker i dag den 24. april kl. 14

Børn og voksne kan opleve H.C. Andersens eventyrlige univers, når Rundetaarn inviterer eventyrdigteren indenfor i Bibliotekssalen, hvor han selv lod sig inspirere af bøgernes fantasiverden.

H.C. Andersen gik i Rundetaarn som noget af det første, da han kom til København som ung konfirmand. Siden vendte han gang på gang tilbage til tårnet i sin digtning. Det eventyrlige tårn tiltalte eventyrdigteren over dem alle. Hvordan kunne det næsten være anderledes?

I foråret 2022 kan børn og voksne træde ind i H.C. Andersens eventyrlige univers, når Rundetaarn fortæller en række af hans mest billedskabende eventyr i fantasifulde tableauer og ord. Oplev scener fra syv eventyr, som du kender eller tror, du kender – eller som du ikke kender endnu. Opbygningen er inspireret af 1800-tallets kukkasser, hvor det nysgerrige publikum kunne gå på opdagelse i små verdener af stor skønhed og idérigdom.

Centrum for udstillingen er et stort cirkustelt, hvorfra du kan kigge ind til de enkelte eventyr og se, om du kan gætte, hvad det er for nogle. Hvilket eventyr kommer de drømmende paraplyer fra? Og hvor er det mon, at blomsterne går til bal om natten?

Familieudstilling med program

Undervejs i udstillingsperioden byder programmet på aktiviteter og workshops, som er målrettet familier. Som en forsmag på påskeferiens sysler med collage og papirværksted markerer udstillingen H.C. Andersens 217-års fødselsdag lørdag den 2. april med eventyrlige overraskelser for tårnets mindste gæster. Se hele programmet nederst på siden.

Udstillingen finder sted i Bibliotekssalen, der tidligere rummede Universitetsbibliotekets titusindvis af bøger. Netop her gik den unge H.C. Andersen rundt og lod sig inspirere af bøgernes fantasiverden. Ja, i et af sine digte lader han ligefrem bøgerne springe ned fra hylderne og kaste sig ud i en festlig dans!

Udstillingen er skabt af Rundetaarn selv, og to af rummene er skabt af kunstner og designer Signe Kejlbo og kunstner Anna-Britt Harding. Illustrator Winnie Meisler har lavet plakaten.

Bag om udstillingen "Eventyrtårnet" - med Lisa Damgaard Tiedt og Ditte Marie Lund
Bag om udstillingen "Eventyrtårnet" - med Lisa Damgaard Tiedt og Søren Munck Mikkelsen
Bag om udstillingen "Eventyrtårnet" - med Signe Kejlbo

Program

Workshop: Gækkebreve med inspiration fra eventyr
Lørdag den 19. marts kl. 13-16
Kom og klip gækkebreve med papirklipper Lea Bennedsen. Tegn dit eget eventyrmotiv, en silhuet af H.C. Andersen eller brug din fantasi til at klippe fantastiske motiver. Der vil være simple skabeloner tilgængelige, så alle kan være med uanset niveau.

H.C. Andersens fødselsdag
Lørdag den 2. april kl. 10-16
Mød H. C. Andersen og se hans eventyr blive vakt til live, når vi fejrer eventyrdigterens fødselsdag. På dagens workshops kan du lave din egen blomsterfesthat med kunstner Signe Kejlbo eller smukke papirklip, ligesom H.C. Andersen selv gjorde det, med papirklipper Lea Bennedsen.

Påskeferieworkshop: Fold din egen lille blomst eller lav et blomstervæsen
Søndag den 10. april kl. 13-16
Lav fine små blomster af crepepapir eller fold dit eget lille blomstervæsen med blomsterkunstner Signe Kejlbo. Der vil være eksempler på blomster og små kit, så alle kan være med uanset niveau.

Påskeferieworkshop: Lav din egen hemmelige æske med collageteknik
Onsdag den 13. april kl. 13-16
Lav din helt egen plakat eller en æske med plads til alle dine hemmelige ting, udsmykket med collageteknik, så det bliver helt din egen. Workshoppen ledes af kunstner Signe Kejlbo, og det er muligt for alle at være med.

10 % af Rundetaarn

I de seneste 10 % af Rundetaarns historie er der sket en bemærkelsesværdig udvikling med gradvis åbning af både rum, aktiviteter og historier. Kom med rundt om 38 år, hvor Rundetaarn har haft vokseværk, i en udstilling, som vises i blot syv dage.

I en tid, som i forvejen er præget af megen forandring, sker der ændringer i Rundetaarns ledelse. Direktør gennem 38 år, Jesper Vang Hansen, går på pension. Det er anledningen, men ikke hele historien, bag udstillingen “10 % af Rundetaarn”.

I de seneste 10 % af tårnets 378 år lange historie er Bibliotekssalen åbnet som udstillingssted og koncertrum, Observatoriet er genåbnet som folkeobservatorium, et væld af kulturevents for børn og voksne finder sted året rundt, og tårnets finurlige historier og gemte rum er blevet gjort tilgængelige for offentligheden. Godt nok er Rundetaarn ikke gjort højere, men tårnet har haft vokseværk, både som arbejdsplads med blot et par ansatte til nu godt 50, og som én af Danmarks mest besøgte turistattraktioner og Københavns vartegn.

Udstillingen er skabt af tårnets egne ansatte, og kommer tårnet rundt på blot syv dage, inden vi giver rum til årets sommerudstilling; “H.C. Ørsted på ny – Skønheden i naturen“.

Meisen Kimono

Stor privat samling af japanske Meisen-silkekimonoer udstilles for første gang i Danmark.

Grundet Corona-pandemien er udstillingen udsat fra februar 2021 til sommeren 2023. Udstillingen, der er kurateret af Henriette Friis, viser en stor samling af lange og korte japanske Meisen-silkekimonoer fra Meisen-kimonoernes storhedstid fra 1910 til 1955 og fortæller deres historie.

Inspirationen fra Japan til Europa – også kaldet japanisme – er kendt og vist på mange udstillinger. ”Europæismen”, hvor inspirationen mellem Europa og Japan går den anden vej, er mindre vist. Det er en historie om gensidig inspiration cross country.

Det var inspirationen fra den modernistiske europæiske kunst, der i første del af det 20. århundrede fik de japanske kunstnere til at skabe kimonoer i dristige store kompositioner og farver med både stilistiske blomster og nonfigurative abstraktioner.  I 1960’erne og 1970’erne gav disse kompositioner igen inspiration til skandinavisk tekstildesign, for eksempel hos finske Marimekko.

Med til Meisen-kimonoens historie hører, at den var datidens japanske kvinders måde at udtrykke selvstændighed og frigørelse på ved at klæde sig i de dristige kompositioner.

Det er første gang, at man i Danmark får mulighed til at opleve Meisen-kimonoer og høre om deres historie. Det bliver en oplevelse af modernismen, fra figurativt til abstraktion.

Katalog over udstillingen bliver tilgængeligt online.
Se mere på https://www.meisenkimonocollection.com/

Udstillingen er støttet af Toyota-Fonden.

Overgange #2

Kvindelivsfestivalen og udstillingen “Overgange #2” undersøger og formidler livets mange overgange set fra kvinders perspektiv igennem billedkunst, foredrag, paneldiskussioner, litteratur, musik og performances.

Livet er fyldt af overgange: når vi vokser op, flytter hjemmefra, stifter familie, entrerer arbejdsmarkedet, bliver pensionerede eller møder sygdom og tab på vores vej. Det er almenmenneskeligt. Alligevel er der biologiske forskelle, som skaber særegne overgange i pigers og kvinders liv – vi menstruerer, er gravide og føder og lever ofte længere end mænd. Kvindelivets overgange har historisk og kulturelt været problematiseret og er ofte blevet reduceret til noget skamfuldt, syndigt, medicinsk ufuldkomment eller mindreværdigt.

I “Overgange #2” ønsker projektgruppen bag kvindelivsfestivalen at belyse kvindelivets overgange gennem kvinders egne blikke – set fra biologiske, sociologiske, eksistentielle og teologiske perspektiver og som kunstneriske udtryk. Det foregår gennem debatoplæg, temalørdage, kunstudstilling, performances, koncerter og en afsluttende kirkekoncert med 10 helt nye salmer skrevet til lejligheden.

Deltagende kunstnere i gruppeudstillingen og performances

Orsolya Bagala, Rikke Benborg, Ursula Reuter Christiansen, Sophie Dupont, Nanna Lysholt Hansen, Molly Haslund, Sophie Hjerl, Mette Kit Jensen, Stense Andrea Lind-Valdan, Lærke Posselt, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Camilla Reyman, Jeanette Land Schou, Elisabeth Toubro, Maria Wæhrens.

Udstillingen er kurateret af Sophie Hjerl.

Deltagende oplægsholdere i festivalens oplæg og debatter

Orsolya Bagala, Kamilla Wargo Brekling, Abelone Glahn, Razan Haugaard, Sophie Hjerl, Hanne Vibeke Holst, Lotte Hvas, Mette Kit Jensen, Mette Korsgaard, Stense Andrea Lind-Valdan, Maia Kahlke Lorenzen, Maja Lucas, Sara Louise Muhr, Hanne Pahuus, Christina Prinds, Rose Marie Tillisch, Dorte Toudal Viftrup, Gerd Laugesen og Elisabeth Toubro.

Oplæg er kurateret af Lotte Hvas og Christina Prinds

Deltagende musikere i festivalens koncerter

Sara Grabow, Kristina Holgersen, Mia Guldhammer, Iben Krogsdal, Lisbeth Smedegaard Andersen.

Overgange #2 er støttet af

Statens Kunstfond
Københavns Kommune – Rådet for visuel kunst
JMS fonden
William Demant Fonden

Projektgruppen bag Kvindelivsfestivalen

Lotte Hvas, læge
Christina Prinds, jordemoder
Sophie Hjerl, billedkunstner

Christina, som er jordemoder, har i sin forskning været forundret over, netop hvor meget eksistentielle spørgsmål og følelser kan fylde, når danske kvinder bliver mødre – og hvor lidt netop disse spørgsmål fylder i sundhedsvæsenet.

Lotte er optaget af en anden livsovergang. Hun er tidligere praktiserende læge og har forsket i kvinders oplevelser af overgangsalderen og det at blive ældre. Hun undrer sig over, hvordan overgangsalderen bliver opfattet: Afmagt, usikkerhed og til og med skam dukker op hos mange af de kvinder, hun har mødt, til trods for at de selv samme kvinder er midt i livet og ressourcestærke og velfungerende.

Sophie ser værk før køn i kunstens verden. Hun opfattede tidligere livet og dets overgange som noget almenmenneskeligt, hvor erkendelser og udfordringer mødtes på lige fod kønnene imellem, og er nu mere nysgerrig på, om hendes egen forestilling om lighed mere er et idealiseret ønske frem for vores egentlige virkelighed.

Program

Lørdag den 4. september kl. 10.00-17.30: Temalørdag om kvindelivets overgange – i krydsfeltet mellem biologi, eksistens og kultur

Torsdag den 9. september kl. 18.30-20.30: Kvinder som heltinder og tabere i antikkens religioner

Tirsdag den 21. september kl. 19.00-21.00: Du kan jo ikke ta’ det hele med dig – downsizing for seniorer

Onsdag den 29. september kl. 17.00-18.00: Tower Talk

Torsdag den 30. september kl. 19.00-21.00: Senior og selvstændig – overgangen til dit 3. arbejdsliv som din egen chef

Fredag den 1., onsdag den 13. og torsdag den 14. oktober kl. 19.30-21.00: Lydvandring i Rundetaarn

Lørdag den 2. oktober kl. 17.00-18.00: Performance med Nanna Lysholt Hansen

Søndag den 3. oktober kl. 13.00-16.00: Børneværksted i forbindelse med Art Week

Fredag den 15. oktober kl. 18.00-00.00: Kulturnat med pop-up-events i udstillingen

Torsdag den 28. oktober kl. 18.00-21.30: Debataften om kvindelivets overgange

Lørdag den 30. oktober kl. 10.00-21.00: Temalørdag: Kvindelivets overgange

Se hele programmet her

Ablutions of the Tongue – nu online

Rundetaarn er midlertidigt lukket, hvilket forhindrer adgang til den aktuelle kunstudstilling “Ablutions of the Tongue”. Til gengæld kan udstillingen nu opleves digitalt, da vi har tilrettelagt en onlinetur rundt i udstillingen, hvor video og tekstmateriale gør det muligt at dykke ned i de forskellige værker. 
Videoværkerne i fuld længde og værkbeskrivelser findes nedenfor.

Ny online udstillingsperiode: 25.03.20-14.04-2020

Kunstudstillingen “Ablutions of the Tongue” består af en række værker fra danske og internationale kunstnere med fælles afsæt i temaer som krop, tilhørsforhold og identitet.

Medvirkende kunstnere: Sian Kristoffersen (DK), Stella Geppert (DE), Katrin Ströbel (DE), Kristina Steinbock (DK), Linda Lazer (N), Lissa Rivera (US) og Peter Birkholm & Michael Schiøler (DK).

“Ablutions of the Tongue” er en gruppeudstilling med danske og internationale kunstnere, som blandt andet gennem film, performance, installation og tegning vil udfordre, strække og gentænke vores forestilling om det normale og det normales modsætning – det, som ikke synes at passe inden for kategorien.

Der befinder sig en magt i at blive set som normal. Det betyder, at man er en del af majoriteten og dermed er med til at influere eller definere det samfund, man er en del af. Man har en stemme, man er synlig eller har endda privilegiet til at eksistere ubemærket, idet man befinder sig inden for en norm.

Men det “normale” er skabt ved at stå i opposition til noget andet: det, der afviger fra normalen. Konsekvenserne af denne dikotomi er mange og har været det igennem historien. Det fører til diskrimination, udelukkelse eller indelukkelse – til afvisning, genopdragelse, landflygtighed og folkemord.

Tag med på en tur rundt i udstillingen her:

“Ablutions of the Tongue” – nu online

Lissa Rivera (US)
Venice Apartment

Værket, som Lissa Rivera har med på udstillingen, er en del af det større fotoprojekt “Beautiful Boy”, som hun har skabt over en årrække. Med dette projekt tager hun sin interesse for fotografiets relation til identitet, seksualitet og køn til et personligt niveau, fordi subjektet for hendes portrætter er hendes partner og muse BJ Lillies. For Rivera er det vigtigt at vise hans femininitet som styrke, og sammen undersøger de via fotomediet feminine fantasier, der har eksisteret gennem historien. Se også Lissarivera.com

Katrin Ströbel (DE)
Tools and Weapons I (Donna), 2020, Tools and Weapons II (Silvia), 2020, Tools and Weapons III, 2020, Agathe 2018, Kopffüßer, 2019/20

Til udstillingen “Ablutions of the Tongue” skaber Katrin Ströbel en række stofskulpturer og fotografier, der forstår det non-normative ved (menneske)kroppen ikke som standard, men som en kvalitet: queerkroppe i en permanent tilstand af elasticitet og forandring. Fragmenterede, udmattede, trætte, inaktive eller forslåede kroppe modsætter sig senkapitalismens krav om effektivitet. Ströbels værker er erotiske og poetiske værktøjer til modstand og hævder derigennem, at skrøbelighed og sårbarhed bliver gavnlige i krisetider. 

Kristina Steinbock (DK)
Divine decadence, darling, 2020, Are you touching me, I thought to ask, 2020

“Divine decadence, darling”
“Are you touching me, I thought to ask”
Foto: Julie Nymann

Videoværket “Divine decadence, darling” er inspireret af cabaretscenerne i begyndelsen af 1900-tallet og bruger disse virkemidler i iscenesættelsen af seksuelle og politiske vidnesbyrd fra de fem medvirkende performere. Intimitet og sensualitet hos mennesker, der lever med fysisk handicap, er emner, der sjældent tales om i samfundet. Værket inviterer beskueren med ind i en surreel iscenesat dokumentarisme, som ønsker at fejre det amourøse og dekadente og samtidig at aftabuisere kroppe med fysisk handicap. Den indsamlede empiri har forgrenet sig over til værket “Are you touching me, I thought to ask”, som er trace-monotopier på papir. 

Linda Lazer (N)
Between Our Body and the Breathing Earth, pt. 1-2

Linda Lazers bidrag til udstillingen er det todelte videoværk “Between Our Body and the Breathing Earth” og en performance af samme navn. Med udgangspunkt i relationerne mellem mennesker og andre arter på planeten udforsker Lazer forbindelsen mellem udbytning af naturen og racisme. Der er et indbyrdes forhold mellem Vestens udvinding af naturressourcer i Vestafrika og kolonialismens historie. Det er denne relation mellem industrielle materialers historie og racialiserede kroppes historie, Lazer beskæftiger sig med.

Peter Birkholm & Michael Schiøler (DK)
Michael Schiøler: Uden Titel, 2019/20 Peter Birkholm: Uden Titel, 2020

Birkholm & Schiøler mødte hinanden over Den Blå Avis i 2016 og har siden samarbejdet om musik og tegning. De har begge diagnosen skizofreni, hvad de tager udgangspunkt i til udstillingen. Gennem tegning og lyd forsøger de at illustrere livet med en psykisk sygdom. Schiølers fokus er at forsøge at udtrykke og konkretisere livet med skizofreni, hvor Birkholms fokus er at undersøge hallucinationens realitet gennem dokumentariske skitser. I det tilhørende lydværk forsøger kunstnerne sammen at sætte ord på deres mere eller mindre abstrakte oplevelser. 

Lydværk: Uden titel (to monologer)
Michael Schiøler & Peter Birkholm
13:29 min., 2020

Sian Kristoffersen (DK)
Mythoplokos

Installationen “Mythoplokos” tager udgangspunkt i den græske bronzestatue af kejserinde Aquilla Severa og statuens indre liv. Statuen er beskadiget, og der er flere teorier om, hvordan det er sket. I sin beskæftigelse med statuen arbejder Kristoffersen her med idéen om forbundethed på tværs af tid og rum; med forestillingen om en membran, der bliver brudt mellem objekternes og menneskenes verden. Værkerne iscenesættes i et interior-lignende tableau bestående af lyd, tekstil og bronze. 

Stella Geppert (DE)

InsideT, 2020 (video)
InsideT Learning from the Body, 2020 (performance)

Med sin nyeste performance “InsideT” tager Stella Geppert udgangspunkt i, hvordan oplevet og transgenerationelt trauma kan sætte sig i og forandre kroppen. Til performancen har hun skabt beklædning, der styrer performernes bevægelse og holdning, og som dokumenterer det gennem aftegninger på papir. Mellem øjeblikke af frustrerende opløsning og frigørelse indskriver kroppens bevægelser sig energisk i udstillingsrummet i, hvad ender som store tegninger.

De tyske kunstneres deltagelse er en del af det dansk-tyske kulturelle venskabsår 2020, læs mere

Udstillingen er støttet af: Rundetaarn, Statens Museum for Kunst, Goethe-Institut Dänemark, Rådet for Visuel Kunst, Københavns Kommune og L.F. Foghts Fond og sponsoreret af Samsung, Premium Beer og Husted Vin.

Inden udstillingen lukkede ned, som resten af Rundetaarn, nåede den at få nedenstående to anmeldelser:

Fra onlinesitet Kunsten.nu: https://kunsten.nu/journal/udstillingen-ablutions-of-the-tongue-vil-nedbryde-normskel-det-er-lettere-sagt-end-gjort/

Fra online sitet I DO ART https://www.idoart.dk/kalender/gruppeudstilling-ablutions-of-the-tongue?fbclid=IwAR0LI-SALo4_fDh4No0WM6tDZ_ZPMf6yRAnIwVlqg3iodycYb4LIhSsrrnY

Group 14

Modtag Rundetaarns nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få nyt om tårnet og vores arrangementer